Livsglede og livskvalitet for befolkningen, burde være politikernes grunnleggende målsetning, men det er markeringspolitikk, grådighet og jakt på politisk makt som fyller partienes hverdag.

Hvor lenge vil velgerne akseptere at deres grunnleggende behov blir tilsidesatt av deres innvalgte representanter til maktens korridorer? Vi trenger en radikal kursendring for politikernes fokusområder.

Våre politikere er blitt politiske evnukker og «rævdiltere" som lydig følger partienes toppstyrte markeringspolitikk, med pleie av utdaterte ideologier som målsetning.

Vi opplever økende fattigdom, stadig flere lever under fattigdomsgrensen, mens ventetiden på medisinsk og psykiatrisk behandling øker og tilbudene reduseres! Hjelpetiltakene til de som har bygd opp vårt velferdssamfunn, er overført til frivilligheten, og økende ventetid på lege - vedtatte sykehjemsplasser fører til engstelse og manglende sviktende omsorg.

Voldsepisoder og tragiske drap er blitt vanlige hendelser i samfunnet vårt, og stadig flere stenges inn i «ensomhetens bur». Mange unge føler seg venneløse og kontaktløse. De sliter med depresjoner og psykiske problemer, uten tilgang til behandling og hjelpetiltak.

Gleden og livslysten fra tidligere tiders ungdomsliv er borte, men ungdommen vet heldigvis ikke hva de går glipp av. Vår innvandringspolitikk blir styrt av politikernes markeringsbehov, uten at man tar hensyn til alle de, av landets innbyggere og nye landsmenn, som sliter og har det vondt i landet vårt.

I tillegg har våre styringsmakter ført en ansvarsløs og uforutsigbar politikk, som har ført bedrifter og private ut i en økonomisk hengemyr.

Hvordan skal befolkningen samle seg til innsats for et varmere samfunn, med økende livskvalitet, og tilgang på nødvendige samfunnstjenester, uten støtte fra våre politikere og mediene?  Alle forstår at det er mulig, og nødvendig, å snu samfunnets utviklingen. Med vårt menneskelige og økonomiske utgangspunkt, må målsetningen være at Norge skal bli verdens beste og tryggeste land å leve i!  Dette er ett rop om hjelp! Hvor er mediene og våre politikere?

Vi må stå sammen i kampen for økt livskvalitet!  Ikke gi din stemme til partier som ikke støtter denne målsetningen, og skygg unna alle medier som ikke gjennom sitt arbeid viser at de er tilhengere av ett varmere og mer inkluderende samfunn, med ærlighet, og mindre grådighet og byråkrati!

Det er befolkningen som skal ha makten i et «levende demokrati», men det forstår ikke politikerne i landet vårt, og i andre kamuflerte og offentlig anerkjente diktaturer.

Bjørn S. Odden