Nå har forhåndsstemmingen for kommune - og fylkestingsvalget åpnet.

Som tilhengere av ett av verdens beste demokratier, er det viktig at vi alle bruker stemmeretten vår. Det er tross alt ikke «slay» å være i sofapartiet (Norges største parti) i 2023.

Det viktigste vi enkeltpersoner gjør er å bruke stemmeretten, og det nest viktigste vi gjør er å sørge for at unge mennesker får ta en del av det politiske demokratiet i Norge.

I dag er gjennomsnittsalderen på fylkestinget på nesten 45 år. I et Norge hvor eldrebølgen kommer kjappere enn noensinne kan vi ikke la hvite menn som pusher 50, være de som tar de politiske beslutningene nær oss.

Dette valget er avgjørende for mange unges framtid, spesielt en framtid å tru på i Finnmark. Dermed det viktigste DU kan gjøre er å stemme ved valget, og krysse av en ungdom på lista, uavhengig av partiet.

Finnmark Arbeiderparti har i år rekordmange unge på lister i kommune -og fylkestingsvalget, og mange har fått kumulerte plasser til kommunestyret -og fylkestinget. Likevel er trenden at hvite menn som pusher 50 og skriker høyt oftest trumfer unge talenter i selve valget.

Vi unge er framtiden, og man kan ikke snakke om fraflytting-problemet uten å ta opp hvem som styrer. Selv om Arbeiderpartiet har stødig styring, så holder det ikke med 50 åringer som bestemmer hva som er best for oss unge i Finnmark. Vi unge i Finnmark er klar over hva vi trenger, og vi er klar til å ta stødig styring.

Bruk stemmeretten, gi ungdom en framtid å tru på, og kryss av en ungdom på listen du stemmer på.

Av (Fra øverst til venstre) Jim Pettersen- 30. kandidat for Finnmark Arbeiderparti ved Fylkestingsvalget Tobias Eriksen- 11. kandidat for Finnmark Arbeiderparti ved Fylkestingsvalget Miriam Zahl-  16. kandidat for Hammerfest Arbeiderparti ved kommunevalget Trine Niska- 9. kandidat for Vadsø Arbeiderparti ved kommunevalget Ariana Olsen- 23. kandidat for Alta Arbeiderparti ved kommunevalget