I en grundig sak fra Altaposten denne uken kommer det klart fram at foretakstillitsvalgte ved Finnmarkssykehuset ikke blir tatt på alvor av dagens styre i Finnmarkssykehuset og foretakets administrerende direktør.

Eva Jeanett Ytrehauge (Norsk sykepleierforbund) og Mariann Smith Novik (Psykologforeningen) mener begge at det er skralt med muligheter for reell påvirkning fra tillitsvalgte når avgjørelsene tas i Finnmarkssykehuset. De viser vider til nedleggelse av tilbud som har skjedd i vinter – og som har vært en overkjøring av faglige råd fra tillitsvalgte.

Direktøren ved foretaket svarer ikke på spørsmålene som journalisten i Altaposten stiller, men velger å skrive følgende:

«Finnmarkssykehuset følger hovedavtalens bestemmelser for medvirkning, og har gode rutiner for dette.

De tillitsvalgte blir lyttet til, men å bli hørt er ikke det samme som å få det som man vil. Saken har vært drøftet internt i to instanser, på klinikk- og på foretaksnivå, det er vedtatt av styret, og bekreftet av Helse Nord-styret.

Helse- og omsorgsministeren har også gjennom svaret på Dokument 8-spørsmålet i Stortinget vist at hun stiller seg bak vedtaket. Beslutningen er fattet, og nå gjennomfører vi den

Jeg har gjennom et langt arbeidsliv alltid vært fagorganisert. Det har lært meg noe: Hvis foretaket hadde fulgt hovedavtalens bestemmelser hadde denne saken aldri vært et tema. Foretakstillitsvalgte snakker ansattes sak – når foretaket velger en tilnærming som mangler resonans hos ansatte – da kommer slike saker opp i dagen. Ikke fordi fagforeningene er vanskelige, men fordi de tar faktisk ansvar.

Oppdragsdokumentet som helseministeren har gitt Helse Nord har ført til uro i hele foretaket. Måten helseforetaket har løst oppgaven har fått sterk kritikk fra foretakstillitsvalgte over store deler av Nord-Norge – og helseforetaket har ikke fått et kvalitetsstempel på god medvirkning etter hovedavtalens bestemmelser. Når adm.dir viser til at «Helse- og omsorgsministeren ... stiller seg bak vedtaket om nedleggelse av dagkirurgien i Alta» så viser adm.dir mest sannsynlig til et spørsmål Kirsti Bergstø (SV) stilte helseminister Ingvild Kjerkol tidligere i vinter. Bergstø spurte om helseministeren ville «ta grep for å sikre dagkirurgien i Alta.»

Her kan jeg si følgende: Når vi stortingsrepresentanter stiller spørsmål til helseministeren kan vi ikke gå ut fra at ministeren har alle svarene selv. Spørsmålet videresendes da til departementet eller til helseforetaket for å høre hva som er ståa – slik de ser det. Det er ofte det svaret som foretaket gir til helseministeren som blir ministerens svar til representanten – i dette tilfelle Kirsti Bergstø.

Det er altså slik: Helseministerens svar til Bergstø er etter alle solemerker Finnmarkssykehusets svar.

Husk: Dagkirurgien i Alta er en del av totalforsvaret av Finnmark. Vær føreforhold og stengte veier har lært oss at pasientsikkerheten i Finnmark er sårbar i fredstid når vær og føreforhold gjør at vi ikke kommer til lokalsykehuset vårt. Det systemet som Finnmarkssykehusets ledelse legger opp til vil gjøre at vi i Finnmark blir mer sårbar enn vi noen ganger har vært. Skal vi akseptere at økonomisk bærekraft for Hammerfest sykehus trumfer vår sikkerhet og totalforsvar av Finnmark?

Nedleggelse av dagkirurgien i Alta skal behandles på Stortinget i mai. Skriv et høringssvar!

Når administrerende direktør Ole Hope gir inntrykk av at saken er avklart og avgjort, så er den ikke det. Helse- og omsorgskomiteen har nå til behandling et representantforslag fra Alfred Jens Bjørlo, André N.Skjelstad (V), Bård Hoksrud, Bengt Rune Strifelt (FRP) og Irene Ojala (Pasientfokus) om å følge opp Stortingets og regjeringens føringer om spesialisthelsetjenestene i Alta og stoppe nedbyggingen av dagkirurgitilbudet ved Klinikk Alta.

Jeg anbefaler alle til å lese dokument 8 forslaget. Så har vi i Helse- og omsorgskomiteen sett nødvendigheten av å ha en skriftlig høring i saken. Jeg anbefaler ALLE som har mulighet til å sende skriftlig innspill til å gjøre nettopp det (følg denne linken). Merk høringsfrist: 3. april kl 23:59

Når høringssvarene kommer – vil Helse- og omsorgskomiteen behandle saken og lage en innstilling. Denne skal behandles i Stortinget den 13. mai 2024.

Irene Ojala

Stortingsrepresentant Pasientfokus

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen