Posisjonspartiene med AP, SP og Venstre med hjelp fra sine støttepartier SV, KrF, MDG og Rødt utsatte bygging av cruishavna til perioden 2028-2032.

For Alta som reiselivsdestinasjon er dette svært uheldig. Vi har for lite kaiplass og tilby cruisenæringa, men ikke bare til cruisebåter. Fiskefartøy, passasjerfartøy og arbeidsfartøy for oppdrettsnæring og andre fartøy sliter med å få plass i Alta havn. Dette bør gjøres noe med så raskt som mulig. For å tjene penger kan det lønnes å bruke penger.

Båter som legger til kai betaler som kjent kaiavgift, flere båter høyere inntekter. Alle som lever av cruisegjester vil også dra nytte av at det kommer båter med flere gjester til Alta, og derved betale mer skatt og flere mennesker i arbeid.

Vi har et Reiseliv i Alta som leverer på øverste hylle, og har gjort dette i mange år. Dem fortjener at Alta kommune tilrettelegger og satser på reiselivet, ikke bare hente inntekter uten å trenge og løfte en finger for å få disse inntektene. Alta vil nok se at konkurransen øker fra andre byer.

Cruiseselskapene reiser rundt og sjekker kaiforhold og infrastruktur. Hva møter dem i Alta? En containerhavn som ser mer ut som en paintballarena.

Her går gjester rundt som hvileløse deltakere i en paintballkonkurranse. På havneområdet er det ingen tilbud eller tilbydere. Det er dårlig merket for dem som vil ut og forske i vårt område på egenhånd og benytte seg av de mange svært gode tilbud som finnes, men gjestene finner det ikke, for det er ikke der.

Alta og alle som holder på innen reiseliv vil tape på at vi ikke har gode forhold på kaia og tilby våre gjester, derfor bør det nye kaianlegget absolutt ikke utsettes. Også med tanke på krav til landstrøm og andre fasiliteter henger Alta langt etter.

På kortest mulig sikt burde det vært opprettet en korridor/gate som gjestene måtte gå igjennom, gjerne med små boder på hver side, pyntet med lokal kultur og historie, hvor tilbydere kunne tilby både opplevelser innen kultur, historie, men også mat og drikke på en enkel måte.

Allerede der ble gjestene mye bedre kjent med Alta. Og sist, men ikke minst skal vi huske på at fornøyde gjester er den beste markedsføring vi kan få. Og den er gratis, gode opplevelser og flotte bilder deles på sosiale media og når ut i verden på rekordtid. Det er verdens beste Alta-reklame.

Albert Georg Vekve

Alta Frp