Distriktspolitisk klippe med eldgammel oppskrift?

foto