Helse Nords råkjør for å tvinge gjennom dårlig funderte innsparinger endte med helsprekk. Det ble et prestisjenederlag for foretaket, mens helseministeren rygget tilbake til start i sin årlige sykehustale sist tirsdag.

I den grad regjeringen mente det var smart å slippe reformens prøveballong i en tynt befolket landsdel, har de nå fått klar beskjed om at likeverdige, desentraliserte tjenester ikke er noe man skusler vekk etter innfallsmetoden. Verken i nord eller i resten av langstrakte Norge.

Skråsikre formaninger fra foretaket gjennom høst og forvinter har ikke vært forankret i kvalitetssikret tallmateriale, i ROS-analyser, hos ansatte, befolkning eller store deler av fagmiljøet, inkludert legeforeningen.

Det viste seg å være mange usikre faktorer og det er et dårlig utgangspunkt for å fase inn en så viktig reform, med så inngripende tiltak. Det har skapt stor utrygghet fra sør til nord i landsdelen og tillit må man opparbeide seg.

Da dokumentet som skulle på høring i vinter heller ikke var tuftet hos flertallet i eget styre, måtte nødbremsen tas i bruk.

Det politiske fundamentet viste seg å være like stødig som et bananskall, i den forstand at ett av to regjeringspartier gikk i helsepolitisk opposisjon. Nemlig Senterpartiet.

Motstanden mot kutt av grunnleggende sykehustjenester var massiv langs hele leia og støtten fra Stortinget var skral. Tvert i mot er inntrykket at hele fargespekteret av partier ville avslutte en forfeilet prosess.

Helseministerens egen tale sist tirsdag fungerte også som en retrett, ettersom det  ble varslet nye kutt- og omstillingsplaner, pluss nye premisser for investeringer. Kravet til egenkapital ble justert, og demografi og reelle kostnader skal danne grunnlag for overføringer.

Signalene i forhold til akutt- og fødetilbud er mer forsonlige. Det er en måte å be om pent vær på, men vi tror ikke kriseforståelsen knyttet til mangel på fagfolk eller behovet for prioritering er borte. Eller bør være borte.

De utfordringene er naturligvis reelle, men helhetlige tiltak forutsetter en helt annet klokskap. I tillegg til å jobbe med regnestykker, må hjertet være på plass.

Verktøykassa må ha mer enn kommersielle, visjonsløse grep i offentlig regi. Pasienter ser og skjønner at lengre vei til akutthjelp, fødetilbud og tilbud til de med psykiske helseproblemer gir mer utrygghet – og kanskje flere unge mennesker på flukt fra landsdelen.