Nær hver femte lærer i skolen er «lærer» uten lærerutdanning ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er et samlet tall for grunn- og videregående skole. I Alta er det 74 i lærerstilling som ikke har godkjent utdanning for disse skoleslagene. Mangelen på lærere i samisk er en tilleggsutfordring i Alta og Finnmark.

Lærerne er blant de viktigste personene i elevenes liv, og alle elever fortjener gode lærere.

Lærermangelen rammer mange barn og unge hver eneste dag. Elevene får ikke den undervisningen og oppfølgningen de har krav på. Hva risikerer elevene når lesevansker ikke avdekkes? Hva skjer med elever når mobbing ikke fanges opp og tas tak i? Hva skjer med eleven når karakterer settes av en som ikke hatt lært hvordan det skal gjøres? For elevene som rammes kan konsekvensene bli store og alvorlige. De samfunnsmessige konsekvensene av lærermangelen kan bli svært kostbar.

Hvorfor har ikke lokale og nasjonale politikere større ambisjoner for barna våre og for Norges framtid? Hvorfor gjør de så lite for å rekruttere de aller beste til et så viktig yrke?

Vi må sørge for å øke rekrutteringen til lærerutdanningene. Samtidig må vi sikre at vi beholder kvalifiserte lærere i skolen. Viktige tiltak er at lønna må opp og etablering av virkemiddelordning for å rekruttere lærere. I tillegg må arbeidsvilkårene forbedres gjennom seniortiltak, bedre arbeidstidsordning og bedre elevgruppestørrelser.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Alta