Nyvalgt leder i Alta Ap, Bente Haug, sier i Altaposten at det må bli slutt på at noen i Oslo forteller oss hva vi skal mene.

Vi er enige i at politikken må bygges nedenfra, og at vi må stå opp for interessene for folk i Finnmark. Det har vi all mulighet til å få til.

Elektrifisering av norsk sokkel var en stor diskusjon på Arbeiderpartiets landsmøte. Vi var til stede på landsmøtet, og jobbet hardt for Finnmark Aps krav om at vi ikke skal elektrifisere før det er strøm nok. Der sto Marianne skulder mot skulder med oss. Vi vet at det standpunktet jobbet Marianne, Runar og Kristina også for lenge før årsmøtet. Der er vi bastante, enda.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok til slutt dette:

«Elektrifisering av sokkelen skal skje på en måte som ikke svekker fastlandsindustriens konkurransekraft og muligheter for omstilling og vekst. Der det er nødvendig skal det foreligge konkrete planer for utbygging av mer kraft og forsterket nett i forbindelse med elektrifiseringsprosessen. Elektrifisering bør fortrinnsvis gjennomføres parallelt med en storstilt utbygging av havvind som også kan bidra til å styrke kraftsystemet på land.

Dette vedtaket er direkte inspirert av Finnmark Aps vedtak, som sier: «Finnmark Arbeiderparti mener derfor at elektrifisering av Melkøya krever at utbyggingen av nettet utbygges raskt, slik at samfunns- og næringsutvikling i Finnmark ikke rammes av redusert tilgang på nødvendig kraft. Melkøyas viktige rolle i forhold til energitilførselen til Europa må ikke risikeres redusert i diskusjonen om elektrifisering. Elektrifisering kan derfor kun skje når det er tilstrekkelig kapasitet i nett og i produksjon av energi til å dekke framtidig etterspørsel i Finnmark.»

Regjeringens kraftpakke for Finnmark handler om å bygge mer kraft og nett i Finnmark. Den er et direkte svar på landsmøtevedtaket. Som igjen er nær en kopi av Finnmark Aps vedtak.

Melkøya blir ikke elektrifisert før vi har nok utbygd fornybar kraft og linjer. Vi kan ikke stoppe prosessen med elektrifiseringen, kontrakter for milliarder er tegnet, med bedrifter med et solid fotfeste i Nord-Norge. Men bryteren blir ikke slått på før vi har nok linjer og kraft.

Hele partiet har demokratisk vært med på å beslutte dette. Og Finnmark har blitt lyttet til.

Vi har en dyktige talspersoner nasjonalt fra Finnmark, som jobber for å følge opp våre vedtak. Og selv om vi i enkeltsaker også kan være uenige i Finnmark AP, så har det ingen hensikt å gå personlig til verks på folk som jobber for flertallsvedtak.

I mange år har et krav fra Nord-Norge vært at 420 kV-linja bygges videre østover og vestover. I 15 år har kommuner og fylkeskommuner krevd det i høringssvar og reist ned til Oslo for å fortelle folk i hovedstaden hvor viktig det er.

Vi har aldri blitt lyttet til. Før nå. Linja blir bygget nå. Som en direkte konsekvens av krav fra Finnmark.

Og det trengs. For uten ny 420 kV-linje blir det ingen utvikling i Finnmark. Da bli det ingen nye arbeidsplasser eller muligheter for ungdommen. Bedrifter som vil satse i Finnmark får i dag avslag, fordi de ikke får lov til å koble seg til strømnettet. Det vil endre seg de neste årene.

Alta er veldig viktig for Finnmark, og er på mange måter en storesøster. I den sammenheng lurer vi på hvorfor Alta ikke bryr seg om linjer til Øst-Finnmark. Vi trenger å stå sammen om å bygge fylket vårt.

Heller enn å angripe hverandre, må vi se framover. Og jobbe sammen for å stå opp for folk i Finnmark sine interesser.

Skal vi bygge Finnmark, må vi bygge hele Finnmark. Det er bra for Alta, for Vadsø, for Karasjok, for Båtsfjord, for Loppa – for Finnmark.

Skrevet av:

Linda Beate Randal, gruppeleder AP, Finnmark fylkeskommune.

Wenche Pedersen, styremedlem Finnmark Ap

Bjørn Johansen, regiondirektør LO Troms og Finnmark