Alta vokser, det dukker opp nye boligfelt over hele Alta, og med det har det kommet noen trafikale utfordringer som politikerne i Alta har jobbet med over flere år nå.

Blant annet er det ikke uvanlig med lange køer på Kronstadsletta hver morgen. Og køer andre veien når arbeidsdagen er slutt.

I tillegg finnes det en rekke andre utfordringer som må tas tak i for å få blant annet boligbyggingen i gang igjen. Som nevnt tidligere, alt henger sammen med alt.

En del av disse utfordringene må løses ved å jobbe opp mot stat og fylke, da ikke alt kan tas av kommunen alene.

De viktigste punktene som jeg vil jobbe med de neste 4 årene er:

· Få utbedret flaskehalsene på E6 i Alta

· Rassikring av veiene i distriktene i Alta Øst

· Jobbe for å få realisert ny Alta Bru

· Jobbe for å få igangsatt ny E45 Kløfta

· Jobbe for ny trasé E45 Eiby

· Jobbe for bedre rutetilbud i distriktene

· Få et endelig vedtak på at avlastningsveien skrotes

· Fortsette arbeidet med å bygge ut fiber i distriktene

· Jobbe opp mot Telenor for bedre mobildekning i distriktene

Slik jeg ser det er det viktig å se hele Alta Kommune under ett, og gjøre tiltak som også bedrer sikkerhet og infrastruktur ute i distriktene våre. Samtidig er det viktig å løse de trafikale utfordringene i Alta by.

Som ordfører for FrP vil dette bli hjertesaker for meg, og jeg vil jobbe opp mot de rette myndighetene for å sørge for at dette kan realiseres uten bruk av bompenger i Alta.

Hvis du mener disse tiltakene er noe vi bør jobbe for å få til de neste 4 årene, så må du gi en personstemme til meg når du er i stemmelokalet.

Odd Eilert Persen

Ordførerkandidat

Alta Frp