Makta rår. Heter det så flott.

Filmen om Trond Giske viser det. Likeså NRK-serien Makta. Ja makta, den sitter hos politikerne både lokalt, regionalt og hos sentrale politikere. De bestemmer. De avgjør hvor det skal satses. De bestemmer i realiteten hvor folk skal bygge og bo.

Makta legger til rette for om det er på sentrale steder sørpå, i små lokalsamfunn på bygda eller i små kystsamfunn vi skal bo? Makta rår.

Jeg har gjennom mange år vært så heldig å få være med i det politiske miljøet både lokalt og regionalt. Der hvor beslutninger tas. Der hvor vilkår og rammebetingelser bestemmes. For meg har det alltid vært et mål at vi skal kunne bo og leve der vi sjøl ønsker. Her skal vi legge til rette for trivsel, gode arbeidsplasser, oppvekstsvilkår for barn og unge, sosiale tiltak og trygge rammer for å bli eldre.

Arvid Mathisen Foto: Privat

De siste 10-12 årene har «den sentrale makta» (les Stortinget) gjort vedtak og beslutninger som i høyeste grad har påvirket vår hverdag. Kommune- og fylkessammenslåing for å «effektivisere» og å spare penger, som det ble hevdet. Store utbyggingsvedtak for Sør-Norge er blitt gjennomført.

Jeg har i tidligere kronikker nevnt Follobanen, men nevner den igjen. Follobanen har som mål å halvere reisetiden for tog mellom Ski stasjon og Oslo sentralstasjon, fra 22 til 11 minutter. Da den var sluttført i 2023 kostet den «bare» 38 milliarder kroner. En utbygging som resulterte i at de nærliggende kommuner rundt Oslo igangsatte planlegging av en etter mitt syn en «gigantisk» befolkningsvekst ved å legge til rette for storstilt boligbygging.

I Follo kommune planlegges det for en vekst med 24.000 innbyggere de kommende årene. I Vestby, Ski og Ås kommuner ligger det planer for tilsvarende vekst. En kan saktens spørre; hvor skal de hente alle beboerne fra? Ja, makta rår.

Nå har den sentrale «makta» tatt løs på helsevesenet i Norge. Spesielt i Nord-Norge der Helse Nord sitt utvalg antakelig kommer til å foreslå en sterk sentralisering av sykehustjenestene i Nord-Norge. Bemanningsproblemer er en av begrunnelsene slik jeg har lest. Forslaget vil etter mitt syn innebære en sterkere spesialisering men også dermed en sentralisering. Jeg har vært så heldig eller uheldig, alt etter hvordan man ser det, å få oppleve vårt fantastiske helsevesen.

Den nærhet med et flott helsepersonell, enten det er leger, sykepleiere eller annet personale, har gjort meg trygg og veldig tilfreds med den behandling jeg har fått for min alvorlige diagnose. Enn om vi prioriterte litt annerledes enn det som det tydeligvis legges opp til og som trolig vil svekke vår desentraliserte sykehustjeneste. Er det det vi ønsker?

Jeg synes «makta» skal ta inn over seg hva over 50 kommuneoverleger og andre samfunnsmedisinere over hele landet sier i en kronikk der de går hardt ut mot hele prosessen og mener Helse Nord prøver å endre sykehusstrukturen i Nord-Norge med feil utgangspunkt. (https://www.nrk.no/nordland/kommuneoverleger-over-hele-landet-hardt-ut-mot-prosessen-i-helse-nord-1.16647979).

Så kan jeg ikke la være å si noe om hvordan «makta» herjer med oss i distriktene gjennom det som heter Pasientreiser. (reglene er laget av «makta»)

Pasientreisehelvetet i Finnmark skrev Edel Ingebrigtsen i en kronikk her tidligere der hun la åpent ut om sine nødvendige helsereiser til UNN i Tromsø. (https://www.finnmarksposten.no/pasientreisehelvetet-i-finnmark/o/5-94-237766). For ikke å nevne kjøllefjordingen Bjørn Pedersen som sto fram i lokalavisen og fortalte om sine opplevelser med Pasientreiser i forbindelse med en helsereise til Hammerfest. (https://www.ifinnmark.no/bjorn-er-frustrert-over-pasientreiser-det-odelegger-to-arbeidsdager/s/5-81-1858587. )

Jeg vet det finnes mange slike eksempler. Min bror er rullestolavhengig og har time hos fysioterapeut en gang i uka 29 km unna. Før brukte han sin egen bil til reise fram og tilbake og reisen kostet ikke helsevesenet mer enn noen få hundrelapper for hver tur. Men nei, her skal det brukes handikapdrosje begge veier, antakelig til flere tusen kroner en gang i uka, bestemte Pasientreiser.

Forstå det den som vil. Selv har jeg «sak» med pasientreiser der jeg ikke godtok en avgjørelse og leverte en anke 13. juli 2023. Etter purring både pr telefon og pr mail har jeg ennå 12. desember 2023 ikke fått noen tilbakemelding. Saken ligger hos Statsforvalteren og der ser det ut for at den ligger trygt og godt?

Nå skaper også den den regionale og lokale «makta» stor usikkerhet og fatter beslutninger som trigger en flyttelyst hos særlig unge mennesker. Hvem har ikke lest og hørt om det elendige busstilbudet enkelte distrikt har fått. Hvem har ikke lest om flyrutekutt og endringer av rutemønster som vanskeliggjør reiser til og fra distriktene. Det mest graverende og skrekkelige eksemplet er bussruten Havøysund – Olderfjord.

En minibuss med plass til 16 passasjerer der bagasje plasseres i midtgangen eller på passasjerenes fang? Jeg spør enda en gang er dette lov? Det siste er at bussen over flere dager ikke har gått. Etter sigende korresponderer ikke rutene med det øvrige rutenett når det innføres kolonne? Tilbudet har ført til endringer av bla medisintilførsel til Havøysund. Likså at flere butikker i Havøysund måtte finne andre og dyrere transport for flere varesorter som tidligere kom med ordinær bussrute. Er dette et tilbud verdig 2023?

På toppen av dette så har Avinor funnet ut at våre flyplasser er for dyre i drift. De har på bestilling fra Samferdselsdepartementet laga en oversikt av de mest og minst lønnsomme lufthavnene i landet. Flyplasseieren er i pengeknipe og har ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård synliggjort at færre flyplasser kan være et mulig sparetiltak? 36 av 43 lufthavner har negativt driftsresultat. Vi får se hva «makta» bestemmer seg for? Fra før av har de nå redusert rutetilbudene, tatt bort eller endret tilbud slik at det blir vanskeligere for folk i distriktene å benytte seg av flyrutene.

Men dette er ikke alt! Nå rykker Vålerenga ned i OBOS-ligaen og det er katastrofe i Oslo. Bare les og hør på hovedstadsmedia. Det er jo de som antakelig «styrer» det meste her i landet og har størst innflytelse på den sentrale «makta». Ingen bryr seg om at Kristiansund (ja hvor ligger det?) på ny har rykket opp i eliteserien. Nei, katastrofen er et faktum i Oslo.

Er det ikke på tide at vi ber «Makta» oppnevne en Bosettingskommisjon? Se bare hva Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og Sannhets- og forsoningskommisjonen har ført til?

Arvid Mathisen