I disse dager kommer elever og studenter tilbake på skolen. Etter flere vanskelige år for både elever og lærere er det mange som kanskje sliter med å komme tilbake på skolen. Venstre jobber for en skole som skal motiverer barn og unge til læring.

Derfor er Venstres skolepolitikk et viktig bidrag for en bedre skole for elever og lærere . Det krever mye av oss som politikere, lokalt, regionalt og nasjonalt. Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre.

Vi trenger:

· Økt kompetanse, derfor er Utdanning nøkkelen til en bedre framtid.

· Skoler som gir økt motivasjon, mestring og muligheter for både elever og lærere.

· Å løse lærerkrisa. Vi må snu nedgangen i søkertallene til lærerutdanningene til oppgang ved å gjøre læreryrket mer attraktivt ved å skape gode karriereveier og utviklingsmuligheter for lærere.

Å skape en skole det skinner av koster penger, og det vil ta tid. Men det er en prioritering som må gjøres i alle landets kommunestyresaler, fylkestingssaler og Stortinget. Skolen skal være et sted man gleder seg til å komme til for å lære.

Utdanning er viktig for framtida, og derfor må vi gjøre skolen mer motiverende, slik at flere opplever mestring. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet.

I det samiske samfunnet er vi stolt og glad for at vi har to samiske videregående skoler i Finnmark, i Kautokeino og Karasjok, som har spisskompetanse i samisk språk og kultur. Disse to videregående skolene er viktig for det samiske samfunnet. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle muligheter i livet.

Venstre har gjennom tider jobbet hardt for å bevare disse viktige skolene slik at samisk ungdom kan få sin opplæring i et samisk miljø og i et samisk perspektiv. Disse to skolene er med på å gi samisk ungdom motivasjon og muligheter å ta utdannelsen på sitt eget morsmål og skaffe seg kompetanse. Det gir samisk ungdom muligheter til å ta utdanning i et samisk miljø.

Venstre har også stått på å få flere utdanningsmuligheter til Samisk høyskole. Venstre var forkjemper for å få i gang samisk sykepleierutdanning til samisk høyskole, og vi krever at det igjen blir tatt opp studenter til studiet i Kautokeino. Venstre skal også kjempe for at samisk høyskole skal bidra med sin spisskompetanse på samisk språk og kultur når prøveprosjektet til politiutdanningen starter i Alta.

Med Samisk høyskole har det samiske samfunnet fått på plass en unik mulighet å gi den samiske befolkningen muligheter for å heve kompetansen og få flere samiske lærere, sykepleiere, politi og annen kompetanse. Det vil i fremtiden være en styrke for det samiske samfunnet og som kan bidra til å bevare samisk språk og ikke minst kulturen.

Uten Venstre hadde vi kanskje ikke hatt Samisk høyskole og ny samisk videregående skole i Kautokeino. I sin tid da høyskolen ble til var Venstre pådriver slik at regjeringen kunne sikre finansiering til byggestart.

Det samme var når ny samisk videregående og reindriftskole og Beaivvaš nasjonale teater fikk nytt bygg som blir åpnet høste 2024. Venstre har vært viktig for å få på plass utdanningsmuligheter for samisk ungdom. Samtidig har Venstre bidratt for at Beaivvaš med nytt bygg og kan bygge videre på sin unike kompetanse.

Å gi en stemme til Venstre er ikke dumt hvis man ønsker en politikk som fremmer utvikling og muligheter. Det samiske samfunnet er en vinner med Venstre på laget.

Trine Noodt, 1. kandidat Finnmark Venstre

Isak Ole J Hætta, 2.’kandidat Finnmark Venstre