Som finnmarking er jeg glad for at vi nå har fått en regjering som vil jobbe for en ny giv i nordområdepolitikken. Den nye nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utvikle de lokale verdiene til å skape vekst, og gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling.

Her ligger det store muligheter. Som stortingsrepresentant fra den aller nordligste delen av nordområdene, vil jeg være en pådriver og ei vaktbikkje for at disse ordene blir omsatt til handling.

Finnmark har noen helt klare fortrinn for produksjon av hydrogen. Vi har god tilgang på fornybar energi, lavere pris på strøm, tilgang på naturgass, kaldt klima med kaldt sjøvann til nedkjøling, tilgang på lagringsfelt for CO2, og en etablert energibransje.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at vi vil bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt.

I statsbudsjettet styrkes dette arbeidet, hvor vi skal starte et helhetlig utredningsarbeid for hydrogen. Videre har vi foreslått å styrke Enova ytterligere, ei styrking som skal bidra til grønn omstilling av næringslivet. Disse midlene kan også benyttes til å støtte hydrogenprosjekter.

Og med ett av de største markedene for hydrogen som i dag er i Asia, kan trafikken gjennom Nordøstpassasjen bli en enda viktigere fartsåre for godstrafikk til sjøs.

La oss starte jobben med å skape ei framtid i nord og samtidig gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling. Nå er det Nord-Norges tur.

Marianne Sivertsen Næss (Ap)

Stortingsrepresentant