At Alta Kristne Grunnskole flytter seksualitetsundervisningen til sjuende klasse er kanskje problematisk, men at helsesøster har fått munnkurv og begrensninger i praksis er ikke tolererbart.

Det er derfor gledelig å høre at helsesøstrene i Alta understreker at deres lojalitet ligger til elevene – som de er satt til å betjene – ikke deres foreldre eller skolen. Allikevel er det klart problematisk at skolen ikke lar helsesøstrene gjøre jobben sin, slik de finner det faglig forsvarlig. Enten dette gjelder å svare på spørsmål knyttet til seksualitet eller å sørge for at elevene som har behov for dette får prevensjon.

Særlig med tanke på at dette presumptivt er snakk om en elevmasse, som i større grad enn på andre skoler, kommer fra en konservativ bakgrunn hvor det oftere vil være problematisk å snakke om disse temaene og å etterspørre kondomer hjemme, så er det desto viktigere at helsesøster er tilgjengelig for elevene og kan besvare alle de henvendelsene som de får fra elevene. Dette er nødvendig for å sørge for at elevene har en god helse. Seksuell helse er en viktig bestanddel i vår helse.

Skolen bør tenke gjennom hva de formidler – ikke bare gjennom hva de underviser, men også gjennom hva de ikke underviser, hva de utsetter, hvilke bøker de vandaliserer, og hva helsesøster ikke får snakke om eller gjøre. Skolen skal forberede elevene på det livet de skal leve og sørge for at elevene får de beste forutsetninger for en god fremtid. Mangel på informasjon rundt seksualitet og skamfølelse knyttet til seksualitet er ikke med på å skape gode forutsetninger. Dette må skolen gjøre noe med – og helsesøstrene i kommunen må vurdere om det er riktig å føye seg etter skolens ønsker på dette området.

Christian Lomsdalen

Lektor, feminist og far