Finnmark Dagblad forteller 24.04.2024 at Nussir skal komme i mål. For å bidra til dette vil Hammerfest kommune forlenge Nussir ASA sin opsjonsavtale på Markoppneset.

Det er da på tide å stille noen kritiske spørsmål som FD ikke har stilt:

– Hvordan er det mulig at Nussir ASA har hatt en opsjonsavtale i 3 1/2 år uten å ha kommet i gang med anleggsarbeidet?

– For å kunne bygge på Markoppneset må Nussir ha en detaljreguleringsplan. Denne starta konsulentselskapet HRP å lage i 2021 og den skulle være ferdig i 2022. Hvor har det blitt av den?

– Hvorfor har Nussir snart 3 år etter at anleggsarbeidet på Markoppneset blei stansa ennå ikke bestemt seg for om man skal satse der eller på Øyen, der de har driftskonsesjon.

– Har Nussir kommet til enighet med Wergeland-gruppen om overtaking av det gamle gruveanlegget?

– Hvorfor er Hammerfest kommune så ivrige etter å få Nussir til Markoppneset at de forlenger avtalen før de har fått søknad om det?

– Hvorfor har Nussir to ganger fått sin søknad om energikonsesjon i retur av NVE?

– I utslippstillatelsen av 2016 står det at om ikke tillatelsen er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Miljødirektoratet kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. Har Nussir sendt en slik redegjørelse og er den i såfall vurdert av Miljødirektoratet?

– Har Nussir levert mineralavfallsplan, slik de skal gjøre etter Avfallsforskriften?

– Nussir har oppgitt at smelteverka står i kø for å kjøpe konsentratet deres. Hvorfor er det da ikke noen ny avtale nesten 3 år etter at Aurubis trakk seg?

– Hvor har det blitt av rapporten om menneskerettigheter som Nussir i fjor bestilte hos konsulentselskapet Enact?

– Hvorfor skjedde det ei endring i Nussir ASAs regnskap fra 2021 til 2022 med at 14.879.000 kr. blei overført fra "Immaterielle midler" til "tomter, bygninger og annen fast eiendom"? Hva er realiteten bak dette?

– Hvordan klarte Nussir-direktørens selskap Aurubis Pro å samle opp 3,5 millioner i skattegjeld, når dette selskapet ikke har gjort annet enn å eie aksjer til en verdi av rundt 400.000 kr.?

– Hvorfor har Nussir ASA nylig oppretta et eget holdingselskap?

– Nussir bestilte det internasjonale konsulentselskapet SRK til å gjøre et "gjennomførbarhetsstudie", med vurdering av lønnsomheten i prosjektet. Konsulentene vurderte kobbermengden som var lønnsom å drive ut til bare 1/4 av det Nussir ASA sjøl har oppgitt. Hva blir konsekvensen av det? Hvor mange års drift blir det da?

– FD viser til at EUs nye lov om kritiske mineraler skal kunne få fart på kobbergruver. Hvordan kan denne loven få Nussir i gang?

Nussir ASA er hermed utfordra til å svare på disse spørsmåla. Gjør de ikke det, bør Finnmark Dagblad gjøre et forsøk på å finne svara. Jeg tror de kan være svært interessante for leserne og ikke minst for dem som har investert eller vurderer å investere i Nussir-prosjektet.

Svein Lund, Guovdageaidnu

Svein Lund. Foto: Magne Kveseth