NRK fastholder at de vil fortsette å omtale 6. februar som «Samenes nasjonaldag» og ikke «Samefolkets dag». Sistnevnte  er den offisielle skrivemåten fra departementet med ansvar for samiske spørsmål, og samtidig benevnelsen i flaggforskriften. Burde det ikke være et poeng for å alle å bruke et ensartet og samlende begrep for dagen, ikke minst i lys av betente debatten om nasjonsbygging?

Begrunnelsen til NRK for å opprettholde sitt feilaktige begrepsbruk, er at Sametinget og Nordisk sameråd anbefaler denne ordbruken. Det mener jeg er å snu saken på hodet. Sametinget er et rådgivende organ, ikke et overnasjonalt parlament som kan heve seg over det som er knesatt sentralt.  Vi må anta at departementet har fått med seg innspillet fra Sametinget, men har så langt  har valgt å ikke legge avgjørende vekt på hva de mener, ettersom vi allerede har en forskrift som gir svar på spørsmålet.

Nå er det riktig at Kunnskapsdepartementet har brukt betegnelsen «Samenes nasjonaldag». Det er imidlertid i en tekst skrevet av en kommunikasjonsrådgiver og neppe uttrykk for en offisiell holdning. Derfor er det all grunn til å tro at det dreier seg om en glipp fra kunnskapsdepartementet. Eventuelt kan det være et eksempel på at begrepsbruken skaper forvirring.

At statsministeren og kommunaldepartementet, som har ansvaret for de samiske spørsmål, har tatt et bevisst valg om å ordlegge seg som de gjør, burde telle en god del. Da er det merkelig at NRK fortsatt støtter seg på Sametinget, og nærmest hever seg over de prinsippene som vektlegges i departementet. Så stor språklig definisjonsmakt som NRK har, bør man etterstrebe å holde seg nøytrale i denne type saker. Faren er stor for at NRK nå mistenkes for å ha en politisk agenda.

Kommunikasjonsrådgiver Pål Hivand ved Sametinget bekrefter også inntrykket om at Sametinget ser på 6. februar som en nasjonaldag. I et debattinnlegg på altaposten.no skriver han at vedtakene som er gjort i de samiske organer fastslår dette.

– 6. februar er naturligvis en nasjonaldag. For hvem andre skulle vedta en felles nasjonaldag for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland? Å gi regjeringen i Norge en slik definisjonsmakt er litt unaturlig, skriver Hivand.

Det kan virke som om kommunikasjonsrådgiveren mener at de samiske organer er hevet over norske myndigheter i dette spørsmålet. Kanskje ikke denne saken er verdens viktigste, men rent prinsipielt må denne tilnærmingen fra Sametinget være et tankekors. Kan man velge å gi blaffen i norsk holdning i andre saker som angår landene på Nordkalotten?

Det er mange som ikke liker denne debatten og mener den bør parkeres en gang for alle. Kanskje debatten holdes i live på grunn av at man sverger til et ladet begrep som nasjonaldag og dermed gjør feiringen en bjørnetjeneste. Otto Håpnes er ikke den eneste som reagerer, men pensjonisten har ført en toårig kamp  og sier han er villig til å ta saken til retten. For han er dette en prinsippsak. Håpnes vil at rett skal være rett. Det bør alle kunne ha respekt for. På sosiale medier er det mange som forsøker å umyndiggjøre Håpnes og gjør seg til talsmann for å kvele debatten, noe som etter min mening ville vært arrogant overfor de som tydeligvis ikke opptrer politisk korrekt. Motstemmer og debatt må vi tåle også i disse spørsmålene.

Avklaringen fra departementet støtter Ottos syn. 6. februar er ikke samenes nasjonaldag, det er samefolkets dag. Nå har jeg naturligvis respekt for at redaktøren i NRK har ansvaret for å gjøre sine redaksjonelle veivalg, men kanskje en allmennkringkaster bør være opptatt av hva som er korrekt og knesatt av departementet?