“Når ble kollektivtransporten et tilbud forbeholdt de med mest på brukskonto?” spør Tonje Nerdal fra Fremskrittspartiets Ungdommen i Altaposten 11. mai.

Heldigvis for finnmarksungdommen har vi et sterkt AUF-lag i fylket, som allerede har vært på ballen. Finnmark Arbeiderparti går nemlig til valg på at bussen skal bli billigere - og gå oftere!

Det er helt riktig at busstilbudet ikke er bra nok i Finnmark. Det er ingen andre fylker som har de samme utfordringene som oss, med store avstander og mange små lokalsamfunn. Det sier seg selv at vi aldri kommer til å ha like mange bussavganger som i Oslo, men det betyr ikke at vi ikke skal ha et kollektivtilbud som gjør det mulig å dra på jobb, skole eller besøke bestemor.

Det skal ikke være slik at bostedet ditt skal være et uoverkommelig hinder for å møte familie og venner, eller for å være med på ting du synes er gøy. I motsetning til høyresida, vil AUF og Arbeiderpartiet legge til rette for at både de små og store samfunnene våre skal være levedyktige og ha de forutsetningene de trenger for å kunne vokse. Da må det gå an å komme seg til og fra dem. Det starter med et tilstrekkelig busstilbud.

Og det er vel og bra at FpU synes bussbilletten er for dyr, men det holder ikke å bare klage, man må også gjøre noe med det. Et kollektivtilbud for alle har vært en av de viktigste kampsakene til AUF, og det har vi fått skikkelig gjennomslag for.

Finnmark Arbeiderparti skal både gjøre bussprisene lavere og forbedre busstilbudet. Det er nok ikke så ofte FpU jubler over Arbeiderpartiet sin politikk, men dette en av de gangene?

Finnmark Arbeiderparti går rett og slett til valg på et skikkelig løft for kollektivtilbudet i fylket. Her er noe av det vi skal gjøre:

- Lav makspris på buss for alle under 20 år. - Rabatterte priser på buss for unge voksne mellom 20-29 år. - Skape et helhetlig kollektivtilbud som satser på framkommelighet for lokalbefolkningen. - Satse på null- og lavutslippsmateriell i kollektivtrafikken.

Så ja FpU, busstilbudet i Finnmark er ikke bra nok. Derfor skal AUF og Arbeiderpartiet gjøre noe med det!

Magnus Vassvik

Fylkesleder AUF i Finnmark

og ivrig busstaker