En liten sak - som egentlig er en STOR sak.  Jeg stemmer på Stortinget over det som gjelder Norge og Finnmark.  Det betyr at DU er veldig viktig! Det første året på Stortinget har vi drevet en form for direkte demokrati ved å ringe opp folk som blir berørt av enkelte saker.

I enkelte saker, som rusreformen, abort, reindriftsavtalen, landbruksavtalen, fisk osv - da har vi kontaktet de som er berørt.

Et eksempel:  Før rusreformen skulle til behandling tok vi kontakt med rusavhengige, deres barn, foreldre, besteforeldre for å høre hvor skoen trykker og hva DE mener er viktig for dem.

Resultatet ble at Pasientfokus stemte mot rusreformen - slik den var da saken ble behandlet på Stortinget.   Vi er altså ikke i mot en rusreform, men den må passe i distriktene og ivareta rusavhengige og familiene på en bedre måte enn det som ville blitt resultatet med reformen som forelå.

I andre saker som vi har kontaktet folk direkte er som nevnt i  saker som   gjelder bønder, reindriftsutøvere og fiskere, dyrevern, skole, utdanning... energi, nullvisjon for fiskere, koronasertifikat, stenging/ åpning av restauranter i koronatiden osv. Vi har gjort det for å høre hvordan de som er direkte berørt ser på ulike saker. Så ber vi om tilbakemelding om hva DE ville ha stemt. Vi har kontaktet folk som vi ikke kjenner, og folk vi kjenner - i Honningsvåg, Alta, Vardø, Kautokeino, Vadsø osv.

I tillegg til dette snakker vi med fagfolk, vanlige folk og andre folk i nord slik at når jeg stemmer så vet jeg at jeg stemmer så riktig som mulig.

Det har vært tidkrevende, men riktig. Nu ønsker vi å utvide dette:

Høsten 2022 skal vi knytte til oss flere faste i et ressursnettverk. Når viktige saker skal stemmes over sender vi innstillingen til for eksempel ho "Kari i Svingen". Han " Per på Havet" eller "lærer Hansen." Disse har en gruppe klar som går gjennom innstillingene - og gir en tilbakemelding om hva de mener er riktig å stemme - for fremtidens Finnmark.

Irene Ojala, Pasientfokus

Stortingsrepresentant