Det var rystende å høre om og se de voldelige handlingene Hamas-krigere utførte, når de brøt inn i Israel og drepte 1400 sivile for tre uker siden. Den groteske og brutale terroren rettet mot sivile fordømmes.

Israel har lovet en hard motkamp, og har allerede drept tusenvis av palestinere, og tallene vokser hver eneste dag.

Sivile kan aldri være mål, hverken i terror, krig, angrep eller hevn. Hverken fra israelsk side, eller fra Hamas.

Selv om Hamas sin terror er forkastelig, legitimerer ikke det Israels kollektive anstraffelse mot hele den palestinske befolkningen i Gaza. Det bor 2,3 millioner mennesker, hvorav halvparten er barn i Gaza, et landstykke på halvparten av størrelsen til Loppa.

De siste ukene har Gaza blitt bombet, folk har mistet hjemmene sine, og mer enn en million mennesker har blitt beordret på flukt nord i Gaza. De har ingen steder å gå. Israel har intensivert sin mangeårige blokade av Gaza siden krigen brøt ut. Sivile palestinere har mistet tilgangen på vann, mat, medisiner, strøm og bensin.

Og de har ingen steder å flykte.

Israels blokade av Gaza må stanse. Bombingen av Gaza må stanse.

Det haster mer enn noensinne å få på plass fred mellom Israel og Palestina.

Krigen skjer ikke mellom to likeverdige parter. Hvis konflikten skal ta en slutt, må palestinere få sin frihet og sin selvstendighet. Det må selvfølgelig skje gjennom ikke-voldelige midler. Da må det internasjonale storsamfunnet stille opp.

Jeg mener at Norge må ta sitt nødvendige ansvar internasjonalt. Norge er kapable til, og bør ta på seg en lederrolle internasjonalt for å sikre en varig fredsløsning som sikrer israelere og palestinere rett til å leve frie liv i trygghet. Dette må skje gjennom en tostatsløsning, og denne må finne sted etter prinsippet om ikke-vold.