Nylig annonserte vi at utlysning av elgjakt utsettes til Høyesterett har avgjort hvem som skal eie og forvalte utmarka i Karasjok. Striden står mellom to ulike private grupperinger i Karasjok på den ene siden og FeFo, som i dag eier og forvalter arealet på vegne av finnmarkingene, på den andre.

Rettssaken varer fra 29. februar til 11. mars. Debatten, mest i Karasjok, har vært intens, med anklager om dårlige intensjoner fra vår side.

Vi har kanskje undervurdert sprengkrafta i saken noe og beklager det, men vårt mål er fortsatt det samme: elgjegerne i Finnmark må vite hva de kan forvente, enten det handler om trekningsarrangement for foreninger eller ferieplanlegging for den enkelte jeger. Mange jegere ønsker å jakte i Karasjok. Vi kan ikke legge opp til salg av verken elgjakt eller annen jakt i et område vi ikke vet om vi skal forvalte.

Karasjok sameforening - Kárášjoga Sámiid - Searvi vuođđoduvvui (NSR) m.fl. og Guttorm-gruppen har begge gjort krav på eiendomsrett til utmarka i Karasjok. En seier til en av partene vil bety at de blir grunneier fra dag én. FeFo er forpliktet til aktivt å bidra til en overføring av rettighetene, og vi vil i så fall selvfølgelig bidra til en mest mulig smidig og respektfull overgang til alle brukeres beste. Nettopp derfor vil det være uforsvarlig om vi tildeler elgjakta nå, og den faktisk tilhører andre.

Vi er usikre på om FeFo kan forvalte annen grunn enn det FeFo eier, jfr. Finnmarksloven § 6. Vi kan uansett ikke forvalte grunn som eies av andre uten en avtale med et kompetent organ som representerer en av grupperingene i Karasjok. Hvorvidt partene i Høyesterettssaken kan binde befolkningen i Karasjok er høyst usikkert. Utsettelse av årets elgjakt skyldes utelukkende konsekvenser av eventuell seier til en av dem. Etter det vi har forstått er det et utfall som er ønsket av befolkningen i kommunen.

En annen problemstilling er merverdiavgift (mva). Vi er fritatt for mva på jakt og fiske, og dette fritaket gjelder kun på Finnmarkseiendommen - det vil si den grunnen FeFo eier. Dette fritaket vil med andre ord ikke gjelde grunn som går ut av Finnmarkseiendommen.

Vi er selvsagt villige til å se på mulige overgangsløsninger innenfor de formelle rammene vi er bundet av. Initiativet til det må i så fall komme fra Karasjok.

FeFo skal forvalte til beste for innbyggerne i Finnmark. For å sikre mest mulig like premisser ved trekningen har vi ikke noe annet valg enn å utsette utlysningen av elgjakta inntil videre. Samtidig har vi på ingen måte kuttet bånd til Karasjok. For tida jobber vi med bestandsplaner for blant annet Karasjok i samarbeid med kommunen og elgjegerne. Vi skal også arrangere jaktlederkurs i Karasjok i vår uansett hva Høyesterett kommer fram til.

En ting er sikkert, det blir elgjakt på Finnmarkseiendommen i år også. Hvor mye elgjakt vi kan tilby, må vi komme tilbake til.

Einar Asbjørnsen

Leder for utmark i Fefo