Vi har erfaring at Finnmark de siste to år sammen med Troms har oppnådd driftsOVERSKUDD. For Finnmark er det å oppnå overskudd en HELT ny erfaring. Tenk å kunne fått fortsatt å bygge framtid med mer driftsoverskudd, det gir virkelig nye muligheter for vekst og utvikling - som fylket vårt sårt trenger.

Finnmark alene har skapt store underskudd så lenge jeg kan huske. Det er allerede varslet mer av det samme om Finnmark igjen blir alene. Ved underskudd må det kuttes - det er varslet at Finnmark da kutter i videregående skoler. Det er elevene som får regningen i første omgang, mens lønningene til alle i Finnmark fylkeskommune skal skjermes.

Altas befolkning fra 16 år og opp har nå fått en historisk mulighet til å si ifra om hva vi ønsker framover. Ønsker vi mer av det vi har hatt i alle år? Finnmark drevet med underskudd, med varsling om STORE underskudd videre. Dette betyr stadige kutt i utviklingsmulighetene og vekstmulighetene våres framover. Det er varslet å starte med kutt nå til ungdommens utdanningsmuligheter på videregående skole nivå, deretter må vi fortsette å kutte for å dekke stadige nye underskudd. Takker vi ja til dette - ja så får vi jo det. Da har vi brukt vår stemme og sagt ifra at vi takker ja til mer av dette. Vi trenger da ikke senere si ifra om de urettferdige kuttene som kommer for å dekke stadige underskudd, for da har vi jo faktisk gitt vår stemme til dette, vi har sagt «ja» til dette og gjennom dette formidlet at det er dette vi ønsker framover, da har vi oss selv å takke.

Om vi derimot ser at det er ikke er bærekraftig, og ikke konstruktivt å bygge noe, heller ikke et fylke, på og med underskudd. Om vi ønsker å bygge videre på det vi (de to siste år) har fått erfare sammen med Troms - så må vi faktisk si dette nå gjennom å stemme ja for Troms. Om vi får overvekt av «ja til Troms» så må regjering og storting ta tak, de blir nødt til å se på Finnmark og Troms på nytt.

«Beste predikator for framtidig atferd - er å se på tidligere atferd» heter det, det betyr vi må se på det som har vært for å danne oss et mest mulig sannsynlig og realistisk bilde av det som kommer. Vi har mange, mange års erfaring med Finnmarks politiske styring, vi vet at det har gitt underskudd, vi vet og at det til og med er varslet store underskudd. Finnmark fylkeskommune har varslet mer av store underskudd om de får muligheten til å drive videre alene. Vi har så vidt fått prøve oss sammen med Troms, og har på tross av «samarbeidsmotvillighet» fra Finnmarks side, klart å få til et overskudd. Vi har erfaring om at vi sammen med Troms får til overskudd. Vi må bruke erfaringen vi har som beslutningsgrunnlag for valget vårt for befolkningen vår. Det ligger faktisk akkurat nå i våre hender, vi må ta godt vare på det.

Denne uka stemte jeg «ja til Troms», da har jeg gjort det jeg kan for Finnmarks framtid i denne omgang. Jeg har brukt min stemme til å si at jeg ønsker ikke mer Finnmark alene med underskudd, for jeg mener at vi har ikke bruk for og virkelig ikke kapasitet til mer av dette i årene framover. Jeg ønsker et samarbeid med Troms, jeg har tro på at det gjennom dette skapes mer av det vi hittil har sett, nemlig konstruktiv økonomisk styring som gir driftsoverskudd. Det er det vi behøver for å få til positiv utvikling og bolyst.

Mariann Smith-Novik

Pasientfokus