Befolkningens drøm om økt livskvalitet, velstand og rettsikkerhet virker etter hvert uoppnåelig for de fleste av oss.

Vi lever i ett av verdens vakreste og rikeste land, og har et høyt utdannelsesnivå. Vi har valgfrihet, og alle moderne demokratiske friheter, likheter og rettigheter, men likevel øker befolkningens misnøye og frustrasjon.

Ingen politiske partier våger å ta ett oppgjør med dagens samfunnsutvikling. Befolkningen er i ferd med å miste troen på våre politikere, rettsvesen, helsevesenet og samfunnets omsorg og støtteorganer. Samfunnet vårt blir kaldere, tryggheten forsvinner, og ensomhetsfølelsen øker.

Mediene svikter sine samfunnsoppgaver og markedsfører sine eieres meninger og målsetninger. Utviklingen i vårt land, er et resultat av et verdenssamfunn som styres etter vedtatte «sannheter», konstruert og utviklet av kapitalkrefter og maktglade politikere.

Sannhet, likhet og rettferdighet er grunnleggende samfunnselementer som vi er i ferd med å glemme.

Er Norge forpliktet til å følge avsporingene til EU, FN og andre tilhengere av «konstruerte sannheter»? Skal Norge fortsatt styres av «broilere» og akademikere uten bakkekontakt og målsetninger om økt livskvalitet for egen befolkning? Hvorfor er ikke politikerne opptatt av å finne årsaken til tidens økende politikerforakt.

Dårskapens brorskap gjør at ingen, nasjonalt eller internasjonalt, våger å bryte ut av den vonde sirkelen som har stoppet den positive utviklingen vi har hatt i vår del av verden. Vi trenger politikere som bekrefter, og forstår, at de er folkets tjenere.

La oss gi våre stemmer til de partiene som programfester at livskvaliteten til egen befolkning er deres viktigste målsetning. Det er opp til partiene å plukke ut kandidater med holdninger og vilje til å følge denne grunnleggende målsetningen. Tradisjonelt «valgflesk» har gått ut på dato.

Bjørn S. Odden