La det være klart: Et nytt katastrofalt valg for Arbeiderpartiet venter ved neste stortingsvalg. Det vil jeg og flere tusen mennesker bidra til. For hva skal vi i Finnmark egentlig med et politisk parti, som konsekvent ikke lytter til, men derimot overkjører befolkningen i det viktigste spørsmålet for folk i Alta og regionen rundt: Vi krever fødeavdeling og akuttfunksjoner. Enkelt og greit. Og vi krever det nå.

Forrige stortingsvalg viste med tydelighet at folks tålmodighet med Arbeiderpartiet i Finnmark var slutt. Man skulle tro at også Alta Arbeiderparti for lengst var kommet til den samme oppfatning, etter årevis med kamp og krav om likeverdige helsetjenester for regionens befolkning gjennom både underskriftskampanjer, demonstrasjonstog, fakkelaksjoner, uendelig mengder med kronikker og debatt, og mye mye mer. Ikke minst trodde jeg at lokalpartiet nå for lengst hadde forlatt det forsiktige og smålåtne fromme ønske om å «styrke» helsetjenestene i Alta.

Det ser ut til å være feil. Jeg har lest forslaget knyttet til helsepolitikk som lokalpartiet har sendt inn til årsmøtet i Finnmark arbeiderparti.

Alta Arbeiderparti ser utrolig nok ut til å fortsette på det samme sporet, til tross for at befolkningen med et pennestrøk nettopp har blitt fratatt dagkirurgien i Alta av styret i Finnmarkssykehuset, etter en fullstendig udemokratisk prosess uten høringsrunde. Manglende støtte fra Arbeiderpartiet sentralt og fra helseministeren, førte til at fem av Altas mest erfarne lokalpolitikere sa nok er nok og meldte seg ut av Arbeiderpartiet. Et klokt og helt riktig valg, slik jeg ser det. Disse fem har jammen stått på og i årevis forsøkt å nå fram i partiet med krav om likeverdige helsetjenester.

Passivt og tannløst forslag

Så til årsmøteforslaget som Alta Arbeiderparti har sendt inn: Jeg måtte lese forslaget flere ganger for å trenge gjennom mengden med ord som kun konkluderer med at Hurdalsplattformen må følges, de vil styrke de desentraliserte helse- og sykehustjenestene i Finnmark og at det må utredes alternative modeller til foretaksmodellen. Det finnes jo ikke et snev av visjon over dette forslaget. Det er et passivt og tannløst forslag som overhodet ikke gir noen ting å strekke seg etter.

Et lokalparti som Alta Arbeiderparti skal og bør virkelig forvente at ens egen regjering faktisk følger sin valgte politiske plattform. Intet mindre. Det må være et minstekrav. Alta Arbeiderparti bør derimot kreve at foretaksmodellen fjernes, fordi modellen bygger på en ren bedriftsøkonomisk tankegang og står seg dårlig i en velferdsstat som Norge. Sistnevnte synspunkt kan imidlertid leses ut av forslaget.

Så lette jeg videre i årsmøteforslaget fra Alta Arbeiderparti - med formål om å finne hva som foreslått om det årelange kravet fra befolkningen i Alta: Føde- og akuttavdeling. Null. Nada. Ingenting. Det finnes ikke spor av et slikt krav i forslaget. Fødeavdeling er ikke nevnt. Derimot skriver forslagsstiller Alta Arbeiderparti dette:

Arbeiderpartiet må sørge for at ambuleringsordninger og rotasjonsordningen fortsatt sikrer gode og likeverdige helsetilbud til befolkningen som er avhengig av helsetilbudet ved sitt lokale sykehus. I Finnmark er dette spesielt viktig for å ivareta nødvendig kvalitet ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes.

Det er jo ikke til å tro! Jenny Marie Rasmussen har virkelig helt rett når hun nå krever at Monica Nielsen og de andre kvinnene i lokalpartiet må velge side: Ligger lojaliteten hos Arbeiderpartiet eller er den hos lokalbefolkningen som hun og hennes partifeller er valgt inn av? Det framstår som smått utrolig å lese i det samme forslaget, at de i tillegg mener at «tiden er inne for at Arbeiderpartiet tar posisjonen som landets fremste helsepolitiske parti. Det gjør vi gjennom å sette befolkningens behov foran økonomiske hensyn». For å si det forsiktig, med dette forslaget vil Arbeiderpartiet ikke ta noen som helst posisjon som landets fremste helsepolitiske parti. Tvert imot. Arbeiderpartiet har aldri vært lengre unna.

Trekk forslaget og meld dere ut

Jeg oppfordrer heller Monica Nielsen og hennes partifeller til å trekke dette forslaget til årsmøtet og å heller støtte oppropet som noen driftige Alta- kvinner har skrevet i anledningen Kvinnedagen, nemlig Malén Sønvisen Moe, Gunn Heidi Henriksen, Mette Sønvisen, Jenny Marie Rasmussen, Anna Marie Gabourel, Linda Bellika Esaiassen. Jeg stiller meg helt bak dette forslaget.

Så håper jeg at hvert medlem i Alta Arbeiderparti gjør som Alf Bjørn, Hilde Søraa, Bjørn Einar Lyng, Lars Hapalathi, Torfinn Reginiussen, Gunn Heidi Henriksen, Jenny Marie Rasmussen – seriøst vurderer sitt medlemskap i Arbeiderpartiet og melder seg ut.

Mitt mer enn 25 års medlemskap i Arbeiderpartiet tok slutt for 15 år siden på grunn av, nettopp sykehussaken.

Evelyn Eriksen