Alta kulturskole er et kommunalt tilbud til barn mellom 3-20 år, men voksne kan også få undervisning hos oss, om det ikke går på bekostning av tilbudet til barn og unge. Vi følger grunnskolens avtaleverk og følger skoleruta.

Inneværende skoleår har vi disse undervisningstilbudene: Piano, gitar, slagverk, klarinett, saksofon, trompet, valthorn, trombone, baryton, tuba, kontrabass, sang, keyboard, bassgitar, fløyte, fiolin, cello, dans, musikal, sang, barnekor, sanglek, visuelle kunstfag og teater.

  Vi har 17 lærere fra seks ulike nasjoner. Vi har en leder og en kontoransatt, til sammen har vi 12,5 årsverk. Kulturskolen har ca. 500 elever som får et ukentlig tilbud hos oss. I tillegg selger vi musikalske tjenester til byens kor og korps, og vi har samarbeid med helsetjenesten i form av sangaktivitet for tidlig demente. Vi underviser også på musikklinja på Alta videregående skole, selger tjenester til Norsk kulturskoleråd og den kulturelle skolesekken, og vi har musikkundervisning i grunnskolen, i form av klassekorps. Så totalen av mennesker som er i kontakt med kulturskolen i løpet av en uke, er oppe i nesten tusen mennesker.

I tillegg er våre lærere engasjerte på fritiden, i lokalt kulturliv. Enten som lydtekniker, revyartister, konsertarrangører eller som utøvende kunstnere. Noen av oss er også instruktører andre steder i Finnmark, der vår kompetanse behøves. Vi samarbeider også med Alta bibliotek, Nordlyskatedralen og Alta museum når det gjelder for eksempel konserter for våre elever.

Kulturskolen er lokalisert på den gamle Auletten/Lærerskolen, plassert mellom Finnmarkshallen, Alta Ungdomsskole og meieriet. Våre lokaler er små og trange og har dermed ikke plass til hele vår virksomhet. I praksis betyr det at all vår undervisning er spredt ut over mange lokaler: Kulturskolen, Kuben (gamle kinoen på Alta ungdomsskole), Ungdommens hus, gamle basen ved Alta ungdomsskole, Alta videregående skole, Gakori skole, Aronnes skole, Saga Grendehus, Tverrelvdalen skole, Bossekop skole, Komsa skole, Steppi (gamle gymsalen til Aulaen på ungdomsskolen) og Alta kultursal.

Hver tredje år er det kulturskolens ansvar å produsere åpningsforestillingen til Borealis vinterfestival. Vi har også mange spilleoppdrag/kulturelle innslag til ulike kurs og konferanser gjennom hele året.

Hva innebærer det å ha en kulturskole?

Vi lærerne har solide utdannelser og spisskompetanse i hvert vårt fag. Flere av oss har master i faget vårt, i tillegg til pedagogikk, metodikk, veiledning og ledelse av prosesser.

Å forklare hva vår kompetanse faktisk er, er ikke så enkelt. Når man skal lære bort et kunstfag, så kan man forklare det som å undervise i et fag der ikke alle ser eller hører hva man skal gjøre. Å lære bort en bevegelse i dans eller å lære bort hva som er god klang i en klarinett, går ikke an å beskrive med ord. Vår kunnskap blir gjerne beskrevet som «taus kunnskap» og «mesterlære», der man lærer i en setting, hos en «mester».  Man må vise eleven hvordan, ved at man utøver selv som lærer.

For noen år siden hadde vi lærere utøvende virksomhet som en del av vår jobb. Dessverre ble denne ressursen tatt bort for noen år siden. Resultatet av dette ble at vi ikke fikk mulighet til å ha konserter i barnehage eller grunnskole, vi ble mindre synlige og dermed minsket etterspørselen av våre tjenester. Vi ønsker oss sterkt vår utøvende del tilbake, for å blant annet kunne fortsette å gi gratiskonserter til barnehager og grunnskoler.

På kulturskolen underviser vi i grupper eller har individuell undervisning. Felles for alle oss lærere, er et mål om å se hver enkelt elev, for å hjelpe dem å videreutvikle sitt eget kunstuttrykk.

Vi som jobber i kulturskolen bruker å si at «Det kreves en kulturskole for å oppdra et barn.»

Med dette mener vi at det man lærer i kulturskolen, har man bruk for resten av livet. At man lærer seg en ferdighet som for eksempel å spille teater eller tegnekunst, er en mestringsglede i seg selv. Og mestring er viktig for selvtillit og for å ha et godt selvbilde. Hos oss får man tilbud om læring i et «ikke-konkurrerende» miljø. Vi synes det er viktig at barn og unge har en hobby som de kan utøve på egenhånd, at man ikke nødvendigvis trenger å være avhengige av andre. At de har noe man kan være nysgjerrig på og undersøke selv, for å få et enda rikere indre liv.

For noen kan det bli en hobby for resten av livet, å kunne spille piano eller fiolin, og ha det som sin «flukt» om arbeidsdagene i voksenlivet blir krevende. For andre kan det bli en levevei. I snitt har vi hvert år siden 2001 sendt èn elev til høyere utdanning i musikk- eller andre kulturstudier. Andre ting elevene våre lærer, er å jobbe hardt for å oppnå sine mål, å samhandle med andre, å respektere andre og vi lærer dem tålmodighet. Våre elever lærer også at store produksjoner må planlegges og har lang forberedelsestid, de spiller sammen i ulike grupper uavhengig av alder og kjønn, og vi er ærlige på tilbakemeldinger.

For at dere som ikke jobber med det samme som oss skal forstå en liten bit av det vi jobber med, er det enkelt forklart slik: De som lærer et instrument eller å synge, de blir gode i matematikk av å lese noter, og lærer seg pusteteknikk slik at de takler nervøsitet. At de som går på visuelle kunstfag kanskje blir morgendagens arkitekter, at dans er det samme som en fysisk aktivitet, og at om du går på teater, kan du bruke den kunnskapen du får ta del i der til å tørre å snakke høyt foran klassen eller seinere, arbeidskolleger. Musikk, dans, drama og visuelle kunstfag sees gjerne på som støttefag til andre fag.  Vi som jobber med disse fagene ser dette som danningsfag, der egenverdien er fundament nok i seg selv.

Overføringen av kulturell kapital til neste generasjon er uhyre viktig. Vi gir grunnlaget for «kulturlimet» som skal holde samfunnet vårt sammen inn i neste generasjon. For å si det på en enklere måte: vi driver med forebyggende arbeid for alle våre nesten tusen mennesker vi er i berøring av i løpet av en uke. Dersom noen av i kommunens kulturtilbud blir borte, vil dette kunne gi negative ringvirkninger for innbyggernes psykiske helse, og samtidig gå ut over bolyst.  Spesielt i denne tiden med pandemi som vi har vært gjennom, der tusenvis ble berørt i form av tilbud som ble redusert, som for eksempel ukentlige kulturskoletilbud, konserter og festivaler.

Nå har kulturlivet så vidt kommet i gang igjen, men det er stort sett for voksne. Stopp kuttene i kulturmidler i Alta kommune, det går ut over barn og unge! Vi ønsker jo alle at de skal ha en bra barndom, slik at de husker dette når de flytter ut for å studere og at de ønsker det samme for sine egne barn. Da flytter de kanskje tilbake, og bringer med seg ny kompetanse som Alta har bruk for? Men da må det legges til rette for dette.

Kulturskolen er viktig for Alta! Kulturskolens elever sprer glede! Tenk på dem neste gang du drar innom Omsorgssenteret, og ser de fargerike bildene som våre elever har produsert. Eller når du trekker på smilebåndet av dans i gågata under et stort arrangement. Det er garantert dansere fra Alta kulturskole.

Styrk kulturlivet i Alta kommune!

Ansatte ved Alta kulturskole