Adm. direktør i Alta Kraftlag, Per Erik Ramstad, svarer statssekretær Rikard Gaarder Knutsen, Olje- og energidepartementet.

I Altaposten på nett 26. januar er statssekretær Rikard Gaarder Knutsen i Olje- og energidepartementet ute med tilsvar, etter en sak i samme mediekanal hvor jeg er kritisk til innføringen av et meningsløst byråkrati i everksbransjen.

Statssekretæren gjør det klart at det ikke bør være en overraskelse for noen at denne regjeringen ønsker en konsolidering i bransjen. Altså at everk slår seg sammen.

Jeg har ikke noe imot at everk eller nettselskaper slår seg sammen, dersom everkene og eierne ønsker dette. Det jeg har noe imot er virkemidlene til regjeringen. Det burde være mulig å finne virkemidler som premierer eller belønner sammenslåinger, dersom man fra regjeringshold mener dette er viktig for samfunnet. Det eneste virkemidlet regjeringen har kommet opp med hittil er altså å påføre mindre everk et tyngende og dyrt byråkrati, med den hensikt at det skal bli så vanskelig å drive at man til slutt «gir opp» og slår seg sammen. Dersom det er riktig at sammenslåing av nettselskaper er en god løsning, burde det være mulig å få dette til på annen måte enn gjennom å direkte påføre bedriftene økonomisk skade.

Så til utsagnet «dette kommer strømkundene til gode». Å påføre bedriftene ekstra kostnader kommer ingen kunder til gode, ikke i noen bransjer, heller ikke i denne. Økte kostnader til bedriftene vil selvsagt gjøre at nettleia øker. Nettselskapene blir nå påtvunget økt byråkrati i styre og ledelse, datasystemer og administrasjon. Selskapene blir dermed tvunget til redusere kostnader på andre steder, der myndighetene ikke detaljstyrer. Dette er typisk på montørsiden og kundebehandlersiden. Regjeringens politikk vil dermed gi økte kostnader, økt nettleie og lavere service og svakere beredskap.

Dersom det virkelig er slik at regjeringen bryr seg om kundenes kostnader kan man enkelt oppnå dette med å redusere avgiftene. Over 50 % av nettleia til de aller fleste nettkundene i Norge er kun avgifter til staten. Det er den samme staten som kommer med stadig nye påfunn for å «effektivisere» bransjen og få ned kostnadene. Det hjelper lite at nettselskapene effektiviserer, så lenge staten bruker nettselskapenes målere som taksametre for skatteinnkreving fra folk flest. Og så kommer altså Gaarder Knutsen med «nådestøtet» når han sier:

«Det er derfor viktig at nettselskapene drives så effektivt som mulig og at nettariffene som betales av folk flest, industri og annet næringsliv, ikke blir høyere enn nødvendig. Jeg går ut fra at de aller fleste er enig i dette.»

Hvordan er det mulig å komme med slike utsagn, når staten pålegger nettselskapene å doble den opprinnelige nettleien, slik at staten skal få inn sine avgifter. (Se grafisk framstilling av Statens avgifter på nettleie til sist i innlegget)

Dette er altså politikken til FrP og Høyre, de som skal effektivisere og avbyråkratisere!

Rikard Gaarder Knutsen gjør leserne oppmerksom på at de ikke kan velge nettselskap, fordi dette er et naturlig monopol. Dette er en av de få korrekte påstandene i innlegget. Jeg benytter anledningen til å minne om at man faktisk kan velge sine politikere, heldigvis.

Jeg ser av OEDs nettside at Rikard Gaarder Knutsen tiltrådte som statssekretær 22. januar, innlegget hans ble publisert den 26. januar. Jeg skjønner at det er vanskelig å tilegne seg kunnskaper om en komplisert bransje på 4 dager, og inviterer derfor Gaarder på et studiebesøk hos oss i Alta Kraftlag. Da kan vi gå gjennom alle de andre påstandene hans, vi kommer til å ha nok å jobbe med.

Per-Erik Ramstad

Adm. dir Alta Kraftlag

PS! I Finnmark og Nord-Troms er nettkundene fritatt for å betale moms og el-avgift og skiller seg avgiftsmessig ut fra resten av Norge.

foto
Grafiskframstilling som viser hvor mye Staten tar inn i avgifter av det du betaler inettleie. Foto: Hafslund Nett sin nettside