– Staten pålegger nettselskapene å doble nettleien, slik at Staten skal få inn sine avgifter