Det bør verken bagatelliseres eller flires bort når ungdommer setter fyr på gapahuker og sprenger postkasser i nabolaget. Vi håper og tror foreldrene tar affære i forhold til grensesetting, samtidig som politiet følger opp i tråd med alvoret i saken.

Det som der og da oppfattes som guttestreker, kan raskt utarte seg til fatale ulykker. Det har vist seg gang på gang at uhell skjer når man minst venter det, kanskje spesielt når vennegjenger skal tøffe seg for andre og hverandre.

Vi synes det er trist og alvorlig at flere gapahuker i Saga-området nylig ble satt fyr på. Saga barnehage og foreldrene har stått på for å lage bolyst og trivsel i området med skiløypa og skileik-arenaen. De tankeløse handlingene fra en guttegjeng ødelegger det som er skapt på dugnad, i tillegg til at dette kan forvolde engstelse og frykt både blant elevene på Saga skole og barnehagebarna som bruker området flittig.

Holdningene som ligger bak er kanskje mest skremmende. Det viser manglende empati overfor naboer og medmennesker, så her er det virkelig grunn til ettertanke for de som står bak. Mangel på modenhet krever at de må få nødvendig oppfølging på hjemmebane, samtidig som politiet må ha med seg det forebyggende perspektivet. Hva skjer neste gang, hvis ikke saken blir tatt på tilstrekkelig alvor?

Den siste tiden har leken på isflak tatt av ved munningen av Altaelva og Tverrelva. Vi skjønner at dette kan være en fristende lekeplass, men vi advarer på det sterkeste mot å ta lett på dette. Det har skjedd uhell før, selv om man på fjæra sjø føler at det er helt ufarlig. Ett feilsteg er nok til å havne i lammende og iskaldt vann – og floa kan komme raskt. Vi håper appellen fra brann- og redningskorpset ved Alta brannstasjon blir tatt på alvor.

Hvis det videre viser seg at personen som varslet om denne leken, fikk «betalt» med sprengt postkasse, står vi overfor en mentalitet som må møtes med ganske så uforsonlig alvor. Sprengte postkasser og hærverk er ikke noe nytt i dette området, så det viser at det trengs kontinuerlig oppfølging.