Diskusjonen om et sykehustilbud til Alta er en diskusjon som har gått lenge. Og i denne perioden behandlet Sametingets plenum saken om innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan. I denne sammenhengen fremmet NSR ved Inger-Elin Utsi at Alta nærsykehus må videreutvikles og at akuttberedskapen må sikres.

NSR i Nordre valgkrets går til valg med at vi ønsker at samisk språk og samisk innhold i helsetilbudet prioriteres og styrkes. Vi vil fortsatt jobbe for å sikre akuttsykehusfunksjoner til Alta. Det er når det gjelder mest at minutter og sekunder teller mest.

I sommer har jeg vært sykemeldt noen uker på grunn av ett planlagt operasjonsinngrep. Jeg har møtt ett godt helsetilbud i form av fastlegen min Turid Blomsø på Byhagen legesenter og hos Hammerfest sykehus kirurgisk avdeling. Jeg opplevde god oppfølging fra pasientreiser etter at jeg valgte å benytte fritt sykehusvalg på grunn av å redusere ventetid på inngrepet. Så dro jeg til en annen del av landet for å få operasjon via ett spesialisert privat sykehus og når jeg kom hjem fikk jeg fin og jevnlig oppfølging av skiftestua og de flinke sykepleierne på Byhagen legesenter igjen. Dette var et planlagt inngrep, og alt fungerte utmerket – noe jeg kjenner enorm takknemlighet over. Jeg må takke alle som jeg har møtt på i denne sammenhengen, kontorpersonell, sykepleiere, leger og spesialister.

Det er likevel langt fra denne solskinnshistorien til de historiene om de tilfeller hvor ingenting fungerer. Det er gjerne når det er akutt at tidsmangelen kan føre til feilgrep og store belastninger. Det ville betydd mye å ha ett fullverdig akuttilbud i Alta, og det er viktig å få sendt pasienter til det behandlingssted de behøver uten å måtte innom flere sykehus for å sendes videre. Det er en logistikksak som har svært mye å si.

Jeg har møtt mange fortvilte eldre på flyplasser som må reise fra kl fire om natta til kl to om natta igjen når de reiser fra Kautokeino til Tromsø og tilbake igjen med det aller siste flyet. Også de kan ha rutineundersøkelse i spesialisthelsetjenesten og de kan ha dette flere gang for flere helseforhold. Noen sier man må være frisk for å være syk. Slik burde det ikke være.

Å sikre akuttsykehusfunksjoner og styrket fødetilbud i Alta er ikke en trussel for andre sykehus, men et naturlig krav om å få tilgang til likeverdige helsetilbud. Det er uverdig at denne saken gjøres til ett spørsmål om økonomi eller trusler om reduksjoner i eksisterende tilbud.

Avslutningsvis vil jeg gjerne trekke frem ildsjelen Frank Johnny Nilsen som har tatt initiativ til folketoget den 26.august. Uten at vi står på, skjer ingen endring! Derfor gjør vi oss klare til å gå sykehusmarsj i Alta den 26.august mellom kl. 12-15, og vi håper mange blir med på dette!

Silje Karine Muotka

1.  kandidat til

sametingsvalget

NSR i nordre valgkrets