I Altaposten den 10.4.17. går det frem at Alta, bevist eller ubevisst, er satt fullstendig utenfor styret i Finnmarkssykehuset. Finnmarkssykehuset har bl.a. som et kriterium at for opptak av nye styremedlemmer vil den som er i klammeri med Altaposten stille sterkt, iflg. tidligere styreleder. Finnmarkssykehusets styre har i dag 4 medlemmer fra Hammerfest – ingen fra Alta.

Finnmarkssykehuset med dagens styreleder har imidlertid sett at et nytt Hammerfest sykehus vil bli utfordrende å bygge og drive. Sykehuset mangler både pasienter og penger til etablering og forsvarlig fremtidig drift.

På Altapostens nettside den 16.3.17 sier styret i Finnmarkssykehuset rett ut at om pasienter fra Alta og andre heller velger «Fritt sykehusvalg» i stedet for Hammerfest sykehus, vil det økonomiske grunnlaget for et nytt sykehus i Hammerfest bli ytterligere svekket.

Landsdelen vår er i en rivende positiv utvikling, også kommunikasjonsmessig. Fly Viking vil antakelig sørge for smidigere flyforbindelser for sykehuspasienter fra f.eks. Alta til UNN i Tromsø, med mer passende returtransporter enn i dag. Ny veitunnel til Langfjorden på E6 til Tromsø vil korte kjøretiden. Når tunnelen gjennom Kvænangsfjellet står ferdig, kan sykehuspasienter fra Vest-Finnmark endelig kjøre kolonnefritt til et fullverdig sykehus, uten stengte vinterveier.

Ser en ytterligere fremover, er en hurtigbåtforbindelse Alta-Tromsø ikke utenkelig. Det er bare å forlenge anløpet videre fra Skjervøy.

Og for dem som er EU-tilhengere kan de fabulere om et felles internasjonalt kalottsykehus i Rovaniemi.

Et nytt sykehus for Alta i avsidesliggende Hammerfest vil neppe ha livets rett.

Steinar Hardersen