Dramatisk befolkningsutvikling i nord krever nasjonale grep

foto