I en artikkel i Altaposten tirsdag 18. april kritiserer Inga Hermansen Hætta SpareBank 1 Nord-Norge fordi bankens minibank i Kautokeino gikk tom for penger i løpet av påsken. Vi beklager dersom dette har ført til utfordringer for våre kunder i området. Men samtidig finner vi det riktig å påpeke at det finnes løsninger som gjør kontanter overflødig. Og disse har vært tilgjengelig over lang tid.

Kontantenes tid er forbi

At kontanter snart vil være overflødig er en dårlig skjult hemmelighet. Selv skattedirektør Hans Christian Holte har tatt til ordet for å avvikle bruken av kontanter. Hans hovedargument er at en avvikling vil være forebyggende i forhold til arbeidsmarkedskriminalitet. Men det finnes en rekke andre argumenter som også taler for at bruken av kontanter bør reduseres til et minimum:

•Det er miljøfiendtlig: Reisen til en hundrelapp, der den transporteres hundrevis av mil mellom minibanker, butikker og tellesentraler etterlater et betydelig miljøavtrykk.

•Det er kostbart: Antallet årsverk som går med til å håndtere kontanter er skyhøyt, og i praksis unødvendig. Dette gjelder ikke bare for bankene, men også for de næringsdrivende.

•Det er upraktisk. Hvorfor skal man egentlig ta ut penger fra banken for å betale for en vare eller tjeneste, når mottakeren så må sette pengene inn igjen i banken? Det hele kan jo løses ved bruk av kort eller mobil.

•Det er dårlig butikk. Dersom man tilbyr tjenester og varer som utelukkende må betales kontant mister man potensielle kunder som ikke har kontanter. Og undersøkelser viser at svært mange mennesker sjelden eller aldri bærer med seg kontanter.

Alternativene har vært her lenge

Det enkleste alternativet til kontanter har til nå vært kort og kortterminaler. Det er bare et lite mindretall av næringsdrivende som ikke ennå tillater betaling ved hjelp av kort. Kortterminaler kan man kjøpe, eller man kan låne dem i lokalbanken. Anvendelse er enkelt, og sikkerheten er god. Men dette er ikke den eneste alternative betalingsløsningen. De siste årene har også mobil betaling blitt vanlig. Her finnes løsninger som mCASH, Vipps og Mobile Pay, for å nevne noen. Felles for disse er at de er fleksible, sikre, enkle og raske. Og det beste av alt; mens man erkjenner at svært mange ikke bærer kontanter med seg, kan man slå fast at de aller fleste alltid har smarttelefon med seg. Ergo vil enhver potensiell kunde kunne handle når som helst, og hvor som helst dersom utsalgsstedet har lagt til rette for slike løsninger. Både planlagt og uplanlagt. Har man tilrettelagt for både mobil betaling OG kortterminal – ja, da er man absolutt på den sikre siden. Og behovet for kontanter er i praksis borte.

Fortsatt kontanter

SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens egen bank. Vi er til stede med 38 filialer i 35 kommuner i Nord-Norge. Det er like mye som samtlige andre banker til sammen. Antallet minibanker er enda høyere. Vi kommer til å legge til rette for at de som ønsker det skal kunne betale med kontanter også i årene som kommer. Men vi ser at behovet er raskt synkende, og det synes vi er bra. I Kautokeino i påsken opplevde vi et plutselig og svært stort uttaksvolum. Slike situasjoner er vanskelig for oss å forutse. Samtidig ser vi at svært mange av uttakene er gjort av kunder fra andre banker. Kritikken som rammer oss er derfor både unyansert og urettmessig.

Problemene som oppstod kunne enkelt vært unngått dersom moderne og tilgjengelige betalingsløsninger hadde vært tatt i bruk av næringslivet i Kautokeino.

Trond Hanssen

Konserndirektør Finnmark

SpareBank 1 Nord-Norge