Diskusjonen om plasseringen av sykehuset i Vest-Finnmark har pågått lenge. I all beskjedenhet vil jeg tillate meg å bidra i debatten. I Finnmark er lokalisering av offentlige og private institusjoner et altoverskyggende debattemne, uansett hva det måtte gjelde.

Det er ikke uten grunn: avstandene er store og kommunikasjon mellom stedene er vanskelig på grunn av værforholdene og mangel på kommunikasjonsmidler.  Spørsmålet blir ofte: Hvem skal ofres? Så også i plasseringen av sykehuset i Vest-Finnmark. Så vidt jeg har registrert mener Helse Nord, Finnmarkssykehuset (tidl. Helse Finnmark) og helseminister Høie at sykehuset skal plasseres i Hammerfest, uansett hva kostnadene blir og hvilke konsekvenser plasseringen vil medføre for helsetilbudet i Vest-Finnmark. Politikerne i Alta har forgjeves prøvd å få Finnmarkssykehuset og helseminister Høie med på en konsekvensutredning av plasseringen av sykehuset, der nasjonaløkonomiske hensyn og det samlede helsetilbudet i Vest-Finnmark vektlegges.

Dette har Finnmarkssykehuset og helseministeren konsekvent avslått. Hva er de redde for? Det må jo være i alles interesse å vite hvordan Vest-Finnmark skal få mest mulig helse for hver krone som investeres. Alta kommune har i egen regi utført en konsekvensutredning, men en slik utredning kan helseministeren glatt avfeie som uinteressant.  Egentlig trenger man ikke en dyptgående utredning i denne sammenhengen.  Nasjonaløkonomisk og kommunikasjonsmessig vil det nesten alltid være gunstigst å plassere et sykehus i nærheten av det mest befolkningstette området og med lettest tilgang. Det er liten tvil om at kommunikasjonsmessig ligger Alta relativt gunstig til, og 2/3 av pasientgrunnlaget for et sykehus i Vest-Finnmark sogner til Alta.

Ordføreren i Hammerfest er naturlig nok bekymret for arbeidsplassene i Hammerfest hvis sykehuset blir lagt ned eller blir nedskalert. I Alta er man bekymret for helsetilbudet i Alta når og hvis det bygges et sykehus i Hammerfest til tre milliarder kroner. Hvis en slik investering skal «lønne» seg, så må alt av pasienter i Vest-Finnmark sluses til sykehuset i Hammerfest. I verste fall kan dette medføre at Finnmarkssykehuset må legge ned alle helsetilbud i blant annet Alta: fødeavdeling, røntgen, spesialistlegetjenester, akuttavdeling, osv. Det er mange som allerede nå ser at Nærsykehuset i Alta er bare en avledningsmanøver fra Finnmarkssykehuset for å roe ned befolkningen i Alta. Straks sykehuset i Hammerfest står klar så er nærsykehuset i Alta historie. Det virker som Finnmarkssykehuset og helseministeren lytter mer til ordføreren i Hammerfest enn til befolkningen i Alta. I dette tilfellet blir det Alta som ofres.

For Alta gir sammenslåing av Finnmark med Troms et lite håp. Da kan det gå den veien at Finnmarkssykehuset blir historie før sykehuset i Alta. Troms kan være mer lydhør overfor befolkningen i Alta. De som overlever transportene over Sennalandet til sykehuset i Hammerfest får se.

John I. Dalseng