Flere bedrifter i Alta har vært på tilbudssiden og har stilt seg positive til språkpraksis for ukrainske flyktninger. Det angrer de ikke på.

Det har gitt dyktige og motiverte arbeidstakere som gjerne tilbys fast jobb, der det ligger til rette for det og der språkvansker kan overvinnes.

I dagens avis kan vi fortelle om Olena på Thon hotell og Tetiana på Kiwi som etter praktikant-jobben blir tilbudt nytt engasjement. Å ta ansvar på denne måten betaler seg tilbake og vel så det, i tillegg til at det gir den integreringen vi alle bør være opptatt av.

Vi har alle en tendens til å prate forbi hverandre, men det er enklere sagt enn gjort å lære seg et helt nytt og annerledes språk. Det norske språk er ikke blant de enkleste, spesielt hvis man ikke får anledning til å praktisere det i hverdagen.

I barnehage, på skole og i yrkeslivet. For ikke å snakke om den fritiden som er en så viktig arena for sosialisering. Å ha felles interesse og vennskap gir en helt egen integrering – og dermed en språktrening som er mer allsidig og lystbetont. I sum blir det bra.

Det kan Alta integrerings- og kompetansesenter garantert skrive under på. Det er ingen grunn til å pleie våre introverte frykt-reflekser, men heller se mulighetene. Det kan ta sin tid å forstå hverandre, men vi tror det løser seg i de aller fleste tilfellene.

I noen yrker kan det naturligvis være mer utfordrende enn andre, men behovet for ansatte innenfor en rekke felt, gjør at dette er en pluss-pluss-situasjon. Vi mangler mange arbeidshender i offentlig sektor, for eksempel i barnehager, SFO, skole og sykehjem og helsepersonell over et bredt spekter.

Da er det en god ide å bruke motiverte praktikanter, som trenger en positiv arena for språktrening. Erfaringene viser også at høyt utdannede fagpersoner er på vent på grunn av det vanskelige språket.

Siden krigen i Ukraina brøt ut, har det kommet nærmere 70.000 flyktninger fra Ukraina til Norge. Det er en helt ny situasjon her til lands, som vi håper mange er opptatt av å finne en løsning på.

Mange kommuner har vist imponerende solidaritet, for eksempel i Alta. Det kreves at det tas politiske og administrative grep, utover det å skaffe boliger og presentere et introduksjonsprogram.

Vi må se hele mennesket. Det er her næringslivet, offentlige virksomheter og idretts- og kulturliv blir så viktige. På ulike arenaer er det mulig å knekke koden, finne tonen og overvinne kultur- og språkbarrierer.