Venstre ønsker også å finne en løsning for skolene i Alta. Vi vil ha en løsning for alle skolene, ikke bare for noe få. Vi vil at alle elever i Alta skal få gå på en passe stor skole som de kan spasere eller sykle til,  med et godt inneklima og læringsmiljø!

Kompromisset de andre partiene har kommet frem til, med to store skoler i Gakori og Komsa med til sammen 6 paralleller, vil uten tvil bety å legge ned flere skoler enn bare Bossekop skole. Den planlagte utbyggingen vil gi en overkapasitet på 527 elevplasser.

I følge folkeregisteret er det 649 elever ved Gakori, Bossekop og Komsa skole om 5 år. Ved å bygge to 3 parallell skoler på Gakori og Komsa, blir det to store skoler med til sammen 1176 elevplasser. Da sitter vi igjen med 527 ledige elevplasser på de to skolene.

I følge folkeregisteret er det 422 elever ved Elvebakken, Aronnes og Øvre-Alta skole om 5 år. Alle disse elevene vil få plass på de to stor-skolene, og det vil endatil være over 100 elevplasser til overs. Det er ikke vanskelig å se for seg at alle disse tre skolene står i reell fare for å bli lagt ned. Men den siden av skolesaken vil ikke de andre partiene si noe konkret om, annet enn å vente å se.

Dersom en ikke velger å fylle de 527 ledige elevplassene med elever, så har en altså gjort en bortkastet investering på 253 millioner kroner i ledige arealer som ikke brukes til noe (12 kvm pr.elev x kr.40.000,- pr.kvm). Dette er penger som kan brukes til mye annet fornuftig, som å ruste opp og vedlikeholde alle skolene i Alta (Tverrelvdalen, Rafsbotn, Leirbotn, Kvalfjord, Talvik og de andre skolene i sentrum) slik at alle elever får gode skolelokaler med et godt inneklima.

Det mest sannsynlige som kommer til å skje, er at den ledige kapasiteten blir fylt opp med elever fra Elvebakken, Aronnes og Øvre-Alta. Flere elever mister nærskolen sin, flere elever får så lang skolevei at de må busses istedenfor å gå selv, og det vil det ikke være en krone igjen til å ruste opp de andre skolene.  Dette er det første steget til å skape A- og B-skoler i Alta.

Venstre vil ruste opp alle skolene våre, så alle elever i Alta får beholde sin nærskole.

Trine Noodt

Venstre