Etter hva jeg forstår fra mediene mener NSR at kirken har vært aktiv i fornorskningen og fratatt samene sin gamle religion og det spekuleres om kirken må be om tilgivelse for sine gjerninger. Det er vel ikke tvil om at kirken drev misjon blant samene og noen ganger med harde virkemidler, men det er vel en tradisjon den norske kirke har hatt ovenfor mange «hedninger» rundt omkring i verden. Da bør kirken sende representanter rundt hele verden og be om tilgivelse.

Når det gjaldt å innføre kristendommen i de samiske miljøene var det nok samene sjøl som hadde den mest vellykkede strategien. Samiske og kvenske predikanter reiste rundt på hele nordkalotten og forkynte læstadianismen, og et viktig virkemiddel var «rørelsen» der menigheten tok rundt hverandre, ba om tilgivelse og gråt. Læstadianismen var meget vellykket i de samiske miljøene og deres lære, og praksis sto ofte i sterk opposisjon til den norske kirke. Mange av de norske prestene ble beskyldt for vranglære og ble avvist av troende samiske læstadianere.

Læstadianismen slo godt an blant fattige bønder og fiskere langs kysten, både innen det samiske, kvenske og norske miljøet. Det var en religionsforståelse som tok parti for de fattige og undertrykte, og slo fast at de ikke trengte å ligne på hoffet for å komme til himmelen. Trosretningen hadde en sosial profil og bekjempet effektivt adferd som hadde store negative konsekvenser i befolkningens liv.

Mange av de åndelige tradisjonene fra førkristen tid, ble videreført innen de læstadianske miljøene som var uten helsetjenester. En trengte hverken stallo, runebomme eller bøga for å ta bort tannverk, stoppe blod eller helbrede svullfinger. Noen brukte også åndskraften på andre områder. Min onkel hadde gode historier om hvordan de stoppet tyven i Tromsø ved å anvende åndelige krefter. Thyge Thygesen også han en fjern slektning av meg, var så sterk at han stoppet reinflokken i fjellet. Reineieren måtte gå på besøk å be han slippe reinen fri slik at han fikk den med til vidda.

Å gå løs på de religiøse følelsene til den samiske befolkningen, som har vært et viktig kulturelt og sosialt fenomen for det samiske samfunn i 150 år, vil være en ny feiltagelse av NSR. Selv i dag er nok læstadianismen, altså en lavkirkelig Luthersk trosretning, den viktigste religiøse bevegelsen blant samene.

Ole Simonsen