Dagens ungdom i Alta opplever i dag mangel på voksne mennesker de kan prate med. Helsykepleierne er svært sjeldent på skolen, og flere elever opplever at når de trenger noen å snakke med, så er det ingen hjelp å få.

Det at kommunen nedprioriterer psykisk helse oss unge i dag, det er et stort problem. Spesielt når psykiske lidelser i dag er svært utbredt blant barn og unge, så må kommunen ta grep og sørge for å tilrettelegge nok personell til å fylle opp stillingene som trengs.

Det skal ikke være slik i dagens samfunn, at barn og unge skal slite seg gjennom hverdagen, bare fordi politisk ledelse i kommunen feilprioriterer pengene! I dag er venteliste for offentlig psykisk helsehjelp på cirka et halvt år i Alta, denne lista kan man kun stå på om legen mener man er syk nok. Hva er syk nok for noe? Burde man faktisk ikke hjelpe barn og unge før de blir såpass alvorlig syke, at de tar i bruk alternativ behandling som selvskading og rusmidler?

Helt ærlig, AP! Hva tenker dere å gjøre med barn og unge som sliter? Det eneste dere er kjent for fortiden, det er med en statsminister som følger situasjon nøye! En regjering som skal kutte i fritt behandlingsvalg som vil medføre enda lengre helsekøer, spesielt innenfor psykiatrien for barn og unge! Hva galt har unge i dagens samfunn gjort dere? Når dere ønsker å stramme inn alle rettigheter vi har?

Fremskrittspartiets ungdom ønsker å tilby fritt behandlingsvalg. Der hvor pasienten, om det et somatisk eller innen psykiatrien skal få benytte seg av hele landets tilbud, ikke postnummeret som AP mener er ideologisk riktig! Altas ungdom trenger voksne å snakke med. Om det er på skolen eller på fritiden. Ungdommen skal få hjelp når de trenger det, ikke når ideologien til politiske partier mener det!

Vi kan vel være enig om en ting. Vi har ingen ungdommer å miste.

Tonje-Martine Nerdal

Leder Alta og omegn FpU