I anledning budsjettet i fjor høst var bassenget i Talvik foreslått nedlagt. Etter mye protester, foreldremøter og politisk jobbing klarte man med et nødskrik å berge tilbudet. I år er bassenget nok en gang foreslått nedlagt.

Kommunen er i en ganske alvorlig økonomisk situasjon og som følge av det er det mange andre tilbud som også står i fare for å bli kuttet. Listen er egentlig for lang til å ramse opp i et kort brev, men det som er ettertrykkelig klart er at vi kan ikke berge alt.

Det planlegges dessuten å legge ut flere nye tomter for salg i Ressebakken. Tomter som vil bli investert i, men kanskje aldri solgt dersom man fortsetter å foreslå kutt i bygda hvert eneste år.

Tomtene som kommer, skal jo være selve vitamininnsprøytningen som lokker til seg mange nye småbarnsfamilier til Talvik. Småbarnsfamilier der ungene skal ha både et tilbud om svømmeopplæring og et fritidstilbud. Bassenget har i så måte en dobbel funksjon.

Argumenter om at barna kan busses til Alta for å ha svømmetrening tar dessuten kun hensyn til det økonomiske aspektet, det levner ute kanskje det viktigste argumentet; nemlig tid. Hvilke timer er det som skal gå til å busse elevene til Alta for å svømme? Er det norsk man skal kutte i, eller kanskje matematikk eller naturfag? Neppe. Det vil nok mest sannsynlig gå på budsjettet for svømmetrening, og som alle vet blir barn ikke akkurat kjempeflinke til å svømme av å sitte fastspent i en buss.

Alta FrP har derfor valgt å skjerme bassenget i Talvik i sitt endringsforslag til rådmannens budsjett. Dette fordi Talvik er en bygd med eget oppvekstsenter der mye av bygdas liv rører seg rundt akkurat dette. I så måte er bassenget en viktig del av det totale fritidstilbudet her ute. Vi kan rett og slett ikke bare regne på kroner og ører her. Helheten må med.

Som innbygger i Talvik med egne barn er jeg selvfølgelig svært opptatt av at vi også i denne omgang klarer å berge bassenget, og helst ser jeg at det kan fredes for kutt i fremtiden, men det er også andre viktige punkter i vårt endringsforslag.

Videre har det vært viktig for oss å opprettholde Leirbotn skole og barnehage. Dette mye av samme grunn som vi ønsker å beholde bassenget i Talvik. Dersom vi skal få familier til å ville bo ute i distriktene våre kan vi ikke legge ned alle tilbudene der. En nedleggelse av skolen og barnehagen vil sannsynligvis føre til at også butikken må stenge, og da er det bare et spørsmål om tid før en positiv utvikling blir snudd til en negativ utvikling.

Fremskrittspartiet er et parti med et stort hjerte for de som sliter med rusproblematikk eller har psykiske vansker. Derfor har vi også lett alt vi kan for å finne penger i vårt endringsforslag til å opprettholde Møteplassen. Dette er et flott lavterskeltilbud som er viktig i lokalsamfunnet, og vi vil derfor ikke kutte tilskuddet.

Agnar Johansen

Sekretær Alta Frp