LEDER: Det bør gjøre inntrykk når gigantiske steiner faller ned på en europavei, for eksempel forrige helg på E45 i Kløfta.

Det føyer seg inn i rekken av nestenulykker som kan ende med forferdelse.  Det er bare tilfeldigheter at det ikke går galt, selv etter at kostbare sikkerhetstiltak er gjennomført de siste årene.

Det er imidlertid en dårlig ide å klatte på fjellveggene i den trange passasjen, i stedet for å gå i gang med en etterlengtet, permanent løsning for Kløfta med tunneler.

Det er samfunnsøkonomisk sløsing når folk flest, trailere og vogntog står fast gang på gang i den mest trafikkerte innfartsåra. Et raskt værskifte kan gi lange køer på glatta – og i verste fall blir det omkjøring rundt Karasjok og Lakselv.

Det var derfor en stor  lettelse at fagmyndighetene i en klar og tydelig prioritering løfter prosjektet til 6. plass, som ett av to prosjekter med en prislapp over milliarden i Troms og Finnmark. Flyplasstunnelen i Tromsø var det andre prosjektet.

Statens vegvesen hadde i tillegg pekt på E94 som også må oppgraderes inn mot Hammerfest. Denne transportåra er ekstremt viktig for Finnmark.

Klok av skade må politikerne være klar på at den videre politiske prosess krever årvåkenhet, at en faglig anbefaling ikke betyr at brikkene faller på plass av seg selv. Det har vært nok av sjokkerte delegasjoner på besøk i Kløfta

Målsettingen må være at første uttelling kommer i statsbudsjettet for 2023 – og det må være en klar forventning at tvillingprosjektet i Eiby løftes parallelt, for å klargjøre at massene fra tunnel-arbeidet skal komme til nytte raskt.

Blir det årevis med mellomlagring av massene, vil det være et svik mot bygda, som har vært tålmodig gjennom mange år. I 50 år har Eiby blitt en ufrivillig trafikal risikosone, med en smal vei som har skiftet status fra riksvei til europavei.

Vi har stor forståelse for at innbyggerne dukket opp i forrige kommunestyremøte for å minne om frustrasjonen som tårner seg opp. De fortjener å bli hørt og prosjektet bør ut av skuffa nå.

I et leserinnlegg nylig tok de et kraftfullt oppgjør med mangelen på handlekraft og buketten av løftebrudd som dessverre bidrar til tillitsbrist mellom folk og politikere.

Desto viktigere er det nå at lokal- og regionalpolitikerne er offensive i forhold til både dette prosjektet og den helhetlige, nasjonale transportplanen. Vi er helt enig med fylkesråd Agnete Masternes Hansen som helst ser at nivået og andelen på støtten til Troms og Finnmark må økes betydelig.