Mye kan tyde på at et regjeringsskifte vil kunne utløse en oppløsning av det nyetablerte Troms og Finnmark fylke. Tidligere har min partikollega, Jan Martin Rishaug (Sp), gjort det klart at det ikke vil være heldig med en reversering. Nylig har Altas ordfører og tidligere leder i Alta Frp også gjort det klart at altaværingene bør vurdere å bli med i Troms om det skulle gå mot reversering.

Utover idéen om «Finnmarksidentiteten» er det i det hele tatt liten grunn til at vi i Alta er tjent med å bli med tilbake til gamle Finnmark fylke, der vi i lang tid har opplevd å være politisk isolert fra innflytelse og ikke møter særlig forståelse for våre politiske saker.

Alta har for eksempel i overkant av 1/3 av fødslene i Finnmark; et tall som i fremtiden vil nå 50% utfra de demografiske forutsetningene; men svært liten støtte for at en fødeavdeling skulle være på sin plass. Vi har 1/3 del av videregående elevene i fylket; men gis økonomiske rammer som er langt verre enn de andre videregående skolene.

Opp mot neste års stortingsvalg har den politiske isolasjonen ført til at det ikke eksisterer sterke Alta-kandidater på listene for store partier som Sp og Ap. At dette er et problem for Altas interesser er åpenbart; Geir Iversen, som troner øverst på Sp-lista, har for eksempel vist seg som totalt tannløs ovenfor Sps løfte om føde- og akuttavdeling i Alta.

Å bli med tilbake til gamle Finnmark vil være det samme som å gjenopprette en organisering som, slik jeg ser det, ikke er til det beste for Altas interesser; verken opp mot økonomi, helse, utdanning eller politisk innflytelse. Et nytt Finnmark fylke bør få bli et fylke uten Alta.

Vegar Einvik Heitmann

Kommunestyremedlem

Alta Sp