For oss i Arbeiderpartiet er likeverd og solidaritet viktige grunnsteiner i vår politikk. I Regjeringens arbeid med å redusere antall rein i Finnmark vil et bunnfradrag på for eksempel 200 rein ivareta disse verdiene, samtidig ville Jovsset Ánte sluppet en lang og unødvendig kamp. Arbeiderpartiet mener at også de reineierne som har mindre flokker skal ha mulighet til å fortsette med reindrift.

Reindriftslovutvalget som kom med forslag til ny reindriftslov foreslo et bunnfradrag på 200 ved reintallsreduksjoner. Dette prinsippet støttet Arbeiderpartiets sametingsgruppe og kjempet for fra begynnelsen av 2006 og fram mot høsten 2006. Samtidig hadde Sametingsrådet konsultasjoner med Landbruksministeren og Departementet. Arbeiderpartiets sametingsgruppe vant frem med sitt syn i Sametinget høsten 2006. Det beklagelige var at departementet gjennom konsultasjonsprosesser hadde fjernet bunnfradraget, dette var også resultatet når Reindriftsloven ble vedtatt av Stortinget i 2007.

Dommen i Høyesterett viser at disse endringene må til for fortsatt å kunne sikre rekruttering og de minste som har reindrift som hovednæring også for framtiden. For å ivareta et kulturelt mangfold og det materielle kulturgrunnlaget må vi ha en variert næringsstruktur.

Nå må Sametinget stå samlet og støtte Jovsset Ánte i sin videre kamp for å kunne fortsette som reindriftsutøver. Våre rettigheter, vår identitet, vår kultur, og våre språk er avhengige av det.

Ronny Wilhelmsen

Parlamentarisk leder

Arbeiderpartiet i Sametinget