Hva har skjedd siden delegasjonen fra Finnmarkssykehuset tok turen over Sennalandet til Alta rådhus for å innlede til dialog med de folkevalgte?

Det er synd å si det, men i stedet for å skape forståelse for veivalgene som er foreslått og knesatt i styret, sitter mange igjen med en følelse av å ha blitt overkjørt av foretaket, etter at de returnerte til Hammerfest for to uker siden.

Her må de strategisk ha funnet ut at plasteret kan rives av i en rask og brutal bevegelse.

Altaposten kunne nemlig tirsdag avsløre at dagkirurgien avvikles i løpet av en uke, mens avtaler for de påfølgende ukene ble kansellert på rekke og rad. Uten noen form for dialog, informasjon eller prosess.

Vi er ganske så overbevist om at den stedlige ledelsen ved Klinikk Alta ble fullstendig tatt på senga av at man ikke aktet å avvente en ROS-analyse på veien mot styremøtet 27. februar.

Vårt inntrykk var at følget til og med høstet anerkjennelse fra Alta kommune for at de tok turen inn i løvens hule, i et forsøk på å forklare hvorfor og hvordan de skal slippe unna med kuttet av en velfungerende, ambulerende tjeneste etter 17 år.

I tillegg til at et flunkende nytt tilbud til rusbehandling avsluttes etter noen få år.

Vi har mistanke om at naiviteten fikk råde grunnen på rådhuset denne forsonlige fredagen. Det kom en blåmandag.

Løftet om flere polikliniske tjenester for at kronisk syke skal slippe reiser er vel og bra, men det ble i realiteten introdusert da Klinikk Alta ble etablert i 2019. Det er slett ingen ny oppfinnelse, så kan det tenkes at ambisjonene om antall polikliniske behandlinger fortsatt ikke er oppfylt.

Uten et valid regnestykke for at de 25 ekstra millionene øremerket Klinikk Alta blir brukt til å styrke og utvikle tilbudet for pasientene, vil tilliten tynnes ytterligere. Både til helseforetaket og Hurdalsplattformen Ap og Sp styrer etter.

Informasjonen Altaposten hadde tirsdag var også at kirurgi for øre, nese, hals gikk med i dragsuget, men det ble bestemt avvist av Finnmarkssykehuset etter et flere timer langt ledermøte.

Det blir vanskelig å feste lit til dette når det bærende prinsipp synes å være at tjenester i Hammerfest skal sikres på bekostning av innarbeidede tilbud i Alta. Vi tror det hersker dyp mistro til Finnmarkssykehuset etter håndteringen, også ved Klinikk Alta. Hva blir det neste?

Stemningen har ikke blitt bedre utover uka. En utlysning for ortoped-legestilling i Hammerfest har skapt vantro, der man nær sagt fallbyr fagfolk med økonomiske gulrøtter for å søke jobb på sykehuset. Samtidig legger man altså ned et vellykket tilbud med dyktige kirurger.

Vi har tidligere omtalt uroen over hvordan vervene fordeles i foretaket. I går kunne Altaposten fortelle at Altas eneste representant i styret for Finnmarkssykehuset, Sveinung Eikeland, er vraket uten snev av begrunnelse.

Ikke nok med det: Flertallet i styret kommer fra helt andre steder enn Finnmark, inkludert leder og nestleder. Videre kan det se ut til at «underbrukene» av Helse Nord nå blir fylt opp av eksterne styreledere.

Kanskje Helse Nord foretrekker at de som styrer har fugleperspektiv på landsdelen, i stedet for å være for nær på virkeligheten. Det kan skape friksjon å kjenne lukta fra grasrota når tilbud skal sentraliseres og penger skal spares.

Alternativt må nettverket som foretar utvelgelsen ha lite eller ingen tro på at det finnes denne type kompetanse nord for Dovre.