– Omstillinga er helt nødvendig og vil øke verdigheten i tilbudet