Vi nordmenn er glade i naturen vår. Vi trenger naturen for å leve gode liv, og det er ingen overdrivelse å si at naturen er livsviktig. Derfor kom nok NRKs kartlegging av den dramatiske og ukontrollerte nedbyggingen av norsk natur som har fått pågå nærmest under radaren, som et sjokk på mange av oss.

Gjennom mange saker har vi fått belyst hvordan hyttebygging, veiutbygging, kraftproduksjon og arealendringer utgjør en stor trussel mot naturen. Skal vi sikre vår fremtidige velferd og økonomi, er det helt avgjørende at vi snur naturtapet. Naturen gir oss nemlig ikke bare gode naturopplevelser. Den gir oss også et viktig våpen i klimakampen gjennom karbonlagring i skog, fjell, myr og hav.

Verden står overfor den kanskje største snuoperasjonen i nyere tid, nemlig å gå fra fossil energi til fornybar. Klimaendringer er den største trusselen mot natur, og fornybar energi som sol- og vindkraft er en av nøklene til å redde naturen. Men ny fornybar kraftproduksjon har også behov for areal i den energiomstillingen vi står i. Vi må derfor sikre at ny kraftproduksjon skjer på en skånsom måte og hensyntar både natur, miljø og urfolks rettigheter.

Da kan det ikke være automatikk i at man alltid skal bygge i nye naturområder. Vi må bli mye flinkere til å se etter muligheter for å bygge ut kraft i områder som allerede er beslaglagt for industri, veier og næringsbygg. Vi kan for eksempel legge solceller på fabrikk- og låvetak, og sette vindmøller langs motorveier, i havner og i næringsparker.

Likevel er det ikke nok å bevare urørt natur – vi må i tillegg reparere det som er ødelagt. Naturrestaurering er helt nødvendig for å bremse, stoppe og aller helst snu den negative trenden med tap av natur. Men ikke minst må vi sørge for å bruke strømmen vi allerede har, på en smartere måte!

Visste du at strømforbruket i Norge gikk ned med hele 5 TWh, fra 2022 til 2023? Vi nordmenn klarte altså å spare 5 TWh i strøm gjennom fjoråret. Det er oppløftende tall.

For det første betyr det at vi sparer natur. Vi ser hvordan naturområder og økosystemer brytes ned i et alarmerende tempo, og det er en utvikling vi er nødt til å stoppe.

Men det er også et solid bidrag til kraftbalansen. Vi får 5 TWh forbedring av kraftbalansen -  5 TWh strøm vi kan bruke til andre gode formål.

Og dette klarte vi på bare ett år. Når man tenker hvor lang tid det tar å bygge ut kraft gjennom andre energiformer, så er det ingen energiformer vi klarer å bygge ut så raskt. Dette potensialet må vi rett og slett makse ut!

Hvorfor gikk forbruket såpass mye ned? Her er noe av det som skjedde i 2022:

– Rekordår for installering av varmepumper.

– Veldig mange investerte i etterisolering av sine egne boliger.

–  Tredobling av antall solcellepaneler.

– Men også at vi ble mer bevisste, og sparte strøm, gjennom å følge mer med på strømforbruket vårt.

Driveren for alt dette var nok en høy strømpris. Selv med strømstøtteordning og betydelig økning i støtte til energieffektivisering gjennom ENOVA og Husbanken, så har veldig mange husholdninger gjort grep for å spare strøm.  Nå er det mye som tyder på at strømprisene er på vei mot mer rimelige nivåer, og det er positivt for både folk og næringsliv. Men analyser viser at prisene fremover vil svinge mer enn vi har vært vant med de siste tiårene.

Derfor må vi fortsette å satse på energieffektivisering i tiden som kommer. Da trenger vi å bruke statens muskler. Dette er noen av endringene vår regjering gjennomfører, som får betydning:

– 880 millioner kroner økning til Enova til energieffektivisering.

– 300 millioner kroner til Husbanken til energitiltak i kommunale bygg. Lav inntekt skal ikke hindre folk fra å spare energi i egen bolig.

– 15 millioner kroner til NVE, DiBK og Husbanken for å styrke arbeidet med energieffektivisering.

– Enovas mandat er endret til å støtte mer energieffektivisering fra moden teknologi.

– Egne tiltak rettet mot energieffektivisering i industrien.

– Egen handlingsplan for energieffektivisering.

Energieffektivisering gir solide bidrag til kraftbalansen - på kort tid. Det er den store lærdommen fra energikrisen. Nå må vi sørge for at denne positive utviklingen fortsetter. Energieffektivisering er nemlig vår smarteste «energikilde». Sparer vi på strømmen, sparer vi naturen.

Marianne Sivertsen Næss (Ap)

Leder av Stortingets energi- og miljøkomité

Marianne Sivertsen Næss (Ap).