Norge er verdens beste eksempel på det vi mennesker kan få til i fellesskap. Sammen har våre forfedre og vi bygget opp et samfunn med rettferdighet og små forskjeller. Vi har skapt en velferdsstat som gir barna våre gode barnehager og skoler, og som gir våre eldre en verdig eldreomsorg. Alle nyter vi godt av et offentlig helsetilbud og et sikkerhetsnett som tar oss imot. Vi har vi bygget en felles trygghet, som den enkelte av oss ikke hadde kunnet gjort på egen hånd.

Fremover har vi store utfordringer som må løses. Vi skal skape jobber og kutte utslipp. Arbeiderpartiet mener at det er gjennom arbeid at vi legger grunnlaget for velferden, og vi vil bruke en aktiv næringspolitikk for å hjelpe bedrifter i Norge med å skape nye jobber samtidig som de kutter i utslippene sine. I et internasjonalt kappløp om grønn omstilling kan ikke vi rikere at Norge står igjen på perrongen når de nye, grønne industrieventyrene skal etableres.

  Stadig flere av oss kommer opp i årene og blir pensjonister. Arbeiderpartiet vil at eldre i alle landets kommuner skal kunne leve trygge og aktive liv. Derfor prioriterer Arbeiderpartiet gode aktivitetstilbud, trygg omsorg og god helsehjelp. For oss er det et mål at alle de som ønsker det skal få bo trygt hjemme i sin egen bolig så lenge de ønsker det. Samtidig skal vi ha nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger som kan ta over når de trenger det.

Barna er fremtiden vår, og Arbeiderpartiet mener vi må tenke større om de minste. Vi vet at en god oppvekst varer hele livet og er til det beste for både den enkelte og for hele samfunnet. Arbeiderpartiet vil fortsette å styrke barnehagene, skolene og SFO. Vi har redusert makspris i barnehagene og utvidet gratis kjernetid i SFO. Med flere kvalifiserte lærere inn i skolen gir vi mer tid til hver enkelt elev, og skaper rom for tett og tidlig oppfølging av hver enkelt elev.

Til høsten er det lokalvalg. Over hele landet går Arbeiderpartiet til valg på en politikk for å styrke vår felles velferd. Valget er et valg om hvilken retning du vil ha for ditt lokalsamfunn. Arbeiderpartiet mener at en verdig og trygg eldreomsorg skal være fellesskapets ansvar, at vi sammen skal gi de minste bedre barnehage og SFO, og et sterkt lag rundt skoleeleven, og at tiden vi er i krever en aktiv næringspolitikk som skaper jobber og kutter utslipp. Rundt om i alle landets kommuner sier vi i Arbeiderpartiet det derfor slik: Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Jan Christian Vestre

Arbeiderpartiets nestleder og næringsminister