Alle fortjener et nytt sykehus, om du er bosatt i nord eller i sør. Spesielt når det gamle er utslitt eller utdatert i forhold til dagens krav. Alle fortjener gode, sikre helsetjenester, uavhengig av bosted. Det er vel lett å være enige om.

Selvfølgelig er det ikke slik at det skal bygges et sykehus over alt. Der hvor det bor 1000-2000 mennesker, det kan vi vel være enige om?

Når de eldste i Arbeiderpartiet lokalt, som har kjempet i 50 år for å få tjenester til kommunen og senere til en by som er i stadig utvikling, bør vel dette sende et signal til moderpartiet lokalisert på Youngstorget.

En pasient fra Kautokeino kommune må starte sin reise til lokalsykehuset vårt. Klokken 03-04 om morgenen. Med offentlig transport. Og kan være hjemme igjen rundt kl 21.30 hvis pasienten har flaks og for eksempel når båten til Alta. Det hvis en time er avlyst, eller pasienten ikke har møtt opp.

For noen er det slik at de må overnatte. Da dekker Pasientreiser HF kroner 500-600 kroner av hotellovernattingen . Resten er egenandel, som pasienten må dekke .Buss- eller båtbillett dekkes selvfølgelig.

Dette kan også hende pasienter fra Alta kommune må reise dagen før for å komme til timen som er oppsatt kl 08.30. Jeg ga skyss til en i Alta som var så heldig at vedkommende kunne være tilbake i Alta kl 14.

Da var reiseruten følgende: Kl 06 med samledrosje til Vargsundxpressen med avgang kl 07. fra Alta til Hammerfest. Bussen var i rute og var parkert ved Alta rutebilstasjon. Til oppsatt tid. Alternativt var da venting på buss, som gikk 15.15 fra rutebilstasjonen i Alta til hjemsted. Da hadde vi kun 20-25 minutter i privat bil før vi var hjemme i bygda vi bor i. Denne privatbilturen betalte pasienten selv og var hjemme ca kl. 14.20 . Vedkommende måtte ha vikar på jobben sin.

Tidligere kunne pasienten ha denne undersøkelsen i Alta, så vedkommende kunne være borte en halvtime (matpause), for så og returnere til jobben sin. Eller få tilpasset timen, slik at den kunne tas før eller etter jobb.

La oss si at pasientene fra Kautokeino kunne få samme undersøkelse ved Klinikk Alta. Reiser samme tid og er tilbake i Kautokeino med samledrosje eller minibuss klokken 14-15. Dette er jo i mine øyne mindre belastende for pasientene. Eller å måtte være hjemme kl 20-21.30 eller kl 22.00.

Vi har en del dårlig vær med kolonnekjørte veier. Vi opplever også stengte veier. Da kan hurtigbåten være et alternativ, men selvfølgelig må de også vurdere om det er trygt å reise til Hammerfest med den. Bussjåføren har et ansvar og må vurdere om det er trygt over Sennalandet.

Ifølge opplysninger fra Øystein Skotte, pressevakt hos Statens Vegvesen, hadde Riksvei 94 vært stengt 17 ganger i 2024 per 15. februar. Dette tilsvarer over 8,5 døgn.

Jeg var på Klinikk Alta for en mage- og tarmundersøkelse. Vi dro hjemmefra 35 minutter før timen. Undersøkelsen tok 50-60 minutter. Da var vi hjemme igjen etter 25 minutter. Da hadde jeg mulighet for å starte opp magen igjen. Etter faste fra dagen før. Da var jeg glad for å slippe og vente på buss- eller båttransport. For så å reise i flere timer. En tanke er: Ville en sørfra reise Oslo-Trondheim med retur for en MR- undersøkelse, eller en annen konsultasjon på 15-20 minutter? Neppe.

Militæret hadde øvelse i nord. Det snakkes om at befolkningen er viktig i hensynet til totalforsvaret. De avdekket jo også mangler i militære operasjoner. En av disse var mangel på sykehus i Alta , forstår jeg det rett.

Lag ikke dette til en kamp mellom oss og dem, blir jeg bedt om. Mitt svar er at jeg ikke ønsker et dårligere tilbud til de i Hammerfest. Jeg ønsker en styrking av tilbudet ved Klinikk Alta. Og selvfølgelig et sykehus også her etter hvert.  Jeg kan ikke se lønnsomheten i å sende pasienter til lokalsykehuset, betale kostpenger, og halv hotellovernatting. Heller ikke når det gjelder miljø og reduksjon av utslipp, er dette logisk.

Det nevnes at det er bra å samle kompetanse og gi leger mengdetrening og opplæring ved lokal sykehuset. Mitt spørsmål er; vil disse legene etter opplæring bli i Hammerfest, eller vil de komme tilbake som vikarer. Med de kostnadene som det påløper Finnmarkssykehuset?

Det er ikke interesse for vår situasjon i riksmedia. VG, Dagbladet, Aftenposten etc får flere tips og leserinnlegg om helsetilbudet i nord. Vi er nok for lite folk? Eller det er for lite spennende?

I debatter, avisinnlegg, ytringer fremstår det som vi klager. At vi er noen som skal røve fra naboen, sykehuset og tjenester. Og da lukkes ørene for opplevelse, erfaringer og kunnskap.

Helge Mikkelsen

Pasient, pårørende og

tidligere helsepersonell