Leder i Finnmark Arbeiderparti heter Kristina Hansen.  Hansen er fra Nordkapp kommune og jobber i dag som statssekretær for fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet.

Nestleder i Finnmark Arbeiderparti er 3. kandidat for Finnmark Arbeiderparti og er vara til Stortinget. Sigurd Kvammen Rafaelsen, er fra Kirkenes, men er ordfører i Lebesby.

Medlemsansvarlig i Arbeiderpartiet i Finnmark heter Marianne Sivertsen Næss.  Næss er stortingsrepresentant for Finnmark og leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget.  Sivertsen Næss er også energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Det er viktig å huske på at disse tre personene representerer Finnmark – ikke «bare» Arbeiderpartiet.  Det er særlig viktig å huske på – særlig siden Arbeiderpartiet har statsministeren i Norge.

Sist uke hadde leder for Finnmark AP, Kristina Hansen, et debattinnlegg i avisene i nord. Hun stilte mange spørsmål om hvorfor det gikk så galt med FAP i kommune- og fylkestingsvalget i høst.

Som stortingsrepresentant direkte valgt av folket i Finnmark, oppfordret til å stille liste blant annet av mange medlemmer i FAP – ser jeg noe som kanskje lederen for FAP burde se: Saken er at velgere Pasientfokus lånte er tidligere medlemmer av Finnmark Arbeiderparti som mener seg ikke ivaretatt av partiet.

Partiet lytter ikke til folket, men kjører over folk – selv om folk sliter med lange reiser til sykehus, manglende fødetilbud og opplevelse av manglende forståelse for syke mennesker som har bygd opp Finnmark gjennom flere generasjoner. Kristina Hansen har gjentatte ganger sagt til media at Alta ikke skal ha fødeavdeling – ferdig snakka.

Det er også riktig å stille spørsmål om hvordan Arbeiderpartiets folk i Finnmark kunne stemt inn en leder som hadde vist dårlig økonomisk dømmekraft da hun bestilte båten «Hollenderen» til en pris på nærmere 90 millioner kroner når hennes budsjett var på sju millioner kroner.

Det er ikke mange i Norge som får en lukrativ stilling i regjeringsapparatet med en slik ødsling av fellesskapets ressurser på sin CV.

Marianne Sivertsen Næss kommer fra Hammerfest. En kommune som i gode AP dager hadde over 70 prosent oppslutning. Ved valget i 2019 var oppslutningen rundt AP i Hammerfest på 49,8 og ved sist valg nede i 24,1 prosent.

Det heter seg at en Stortingsrepresentant ikke være inhabil i slike saker, men det handler om godt skjønn og innsikt når en person med så tette bånd til makta i Oslo – også representerer den eneste byen som tjener mest økonomisk på elektrifisering av Melkøya.

En elektrifisering som påfører den øvrige befolkningen i Finnmark store økonomiske utfordringer. Her er det kanskje noen som må tenke seg nøye om?  For det skjer samtidig som

Øvrige Finnmark må lene seg på en fremtid hvor kommuneøkonomien i stor grad handler om inntekter fra en vindindustri som over 70 prosent av befolkningen i Finnmark takker nei til. Det er en industri som ordfører fra Lebesby og vara til Stortinget Sigurd Rafaelsen støtter og snakker varmt om.

Det er på sin plass å si følgende: Helsetilbudet i Finnmark er under press. To av Ap sine ledere i Finnmark  har arbeidssted, Stortinget og regjeringen i Oslo. Disse to er ingen varme forkjempere for fødeavdeling til Alta, eller ivaretakelse av tilbudet ved Kirkenes sykehus.

Den ene av dem vil ha mest mulig av  sykehustilbudet i Finnmark lokalisert til hennes hjemby Hammerfest som ligger som en værfelle ute ved kysten for den øvrige befolkningen i Finnmark. Husk: Hammerfest den eneste byen i Vest-Finnmark som har sykehus, akutt og fødeavdeling tilgjengelig nært  enten folk er hjemme eller på hytta. Det er ganske lukrativt for en befolkning på i underkant av 11 300 innbyggere.

Mitt spørsmål blir igjen: Er finnmarkingene tjent med å bli styrt fra Oslo?

Irene Ojala

Stortingsrepresentant

Pasientfokus

Irene Ojala stiller spør om finnmarkingene er tjent med å bli styrt fra Oslo. Foto: Privat