Uttalelse fra fylkestinget

Den 24. februar våknet verden opp til nyheten om at det er krig i Europa. Fylkestinget i Troms og Finnmark, i samsvar med FN og store deler av den vestlige verden, fordømmer på det sterkeste President Putins uprovoserte invasjon av Ukraina. Krigføringen mot Ukraina er et alvorlig brudd på folkeretten og stadfester at det russiske regimet ikke anerkjenner andre lands territorielle integritet. Det suverene og selvstendige Ukraina og befolkningens frihet er nå under et voldsomt press.

Som følge av konflikten er det allerede rapportert om et stort antall sivile døde og millioner av mennesker er drevet på flukt fra landet. Troms og Finnmark fylkesting ser med stor bekymring på de humanitære følgene som har oppstått og den videre utviklingen i fortsettelsen av konflikten. Dette er den største humanitære katastrofen i Europa siden 2. verdenskrig.

En konflikt av slike enorme dimensjoner krever handling fra det internasjonale samfunnet, og Norge har en plikt til å bidra med all den hjelp og støtte vi kan for å hjelpe de millionene av mennesker som nå rammes av krigføringen i Ukraina. Vi har et solidarisk ansvar til å bistå og ta imot vår andel av de ukrainske flyktningene som nå strømmer mot resten av Europa. Troms og Finnmark fylkesting støtter opp om regjeringen som nå forbereder seg på å ta imot mennesker i stor nød.

Her i nord har vi samarbeidet med våre russiske naboer i mange generasjoner, et nært og viktig folk-til-folk-samarbeid. Troms og Finnmark fylkesting vil understreke viktigheten av at samarbeidet fortsetter, selv om Putins handlinger nå gjør samarbeidet krevende. Fylkestinget tar sterk avstand fra diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet i vårt fylke. Norge skal være demokratiets fremste fanebærere, og vi fordømmer Putins handlinger.

Som følge av krigen må også kommuner i Troms og Finnmark være forberedt på å ta imot flyktninger fra Ukraina. I denne situasjonen er det viktig at staten skaper økonomisk forutsigbarhet for kommunene og dekker kommunenes kostnader.

Troms og Finnmark fylkesting står sammen med Ukraina. Fylkestinget står sammen med FN og store deler av den vestlige verden i kravet om at Putin og det russiske regimet umiddelbart stanser angrepet og søker en fredelig løsning.

Gruppeledere på fylkestinget

Senterpartiet, Irene Lange Nordahl

Arbeiderpartiet, Mari M. Siljebråthen

SV, Katrine Boel Gregussen

Høyre, Christine B. Killie

MDG, Kriss Rokkan Iversen

Frp, John Karlsen

Rødt, Jens Ingvald Olsen

Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven

Venstre, Trine Noodt

KrF, Nils Einar Samuelsen