Regjeringen vil avvikle Fritt behandlingsvalg. Ordning er en pasientrettighet som gir deg og meg mange av de samme valgmulighetene som tidligere kun var forbeholdt de med god råd; nemlig å selv få velge hvor vi skal få enkelte behandlinger, uavhengig om det er hos en privat eller offentlig virksomhet.

Regjeringens begrunnelse synes å være ideologisk forankret i troen på at systemet er viktigere enn pasienten. Mange av de over 70.000 pasientene som har brukt ordningen siden 2015 vil være uenig i dette.

Det har ikke vært en amerikanisering eller skylt en privatiseringsbølge innover norsk helsevesen. De aller fleste i Norge får sin helsehjelp av det offentlige. Slik vil NHO at det fortsatt skal være. Et sterkt, offentlig helsevesen er, og skal være, grunnsteinen i vårt velferdssamfunn. Men det er, og har alltid vært, behov for et innslag av helse- og velferdsbedrifter.

Samarbeidet mellom bedrifter og offentlige aktører har vært med på å bygge det velferdssamfunnet vi kjenner i dag, og det skal være med på å løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer. Derfor er det trist å lese at Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttaler at bedriftene samlet sett har bidratt til å svekke helsetjenesten vår.

Anniken Hauglie i NHO. Foto: Moment Studio

Fra 2002 til 2020 ble kapasiteten på behandlingsplasser innenfor psykiatrien bygget kraftig ned fra 5.751 plasser til 3.582 plasser. Dette har ført til store problemer i psykiatrien med ventetider på opp mot to år. Fjernes Fritt behandlingsvalg, slik regjeringen nå foreslår, vil det kunne resultere i en ytterligere nedbygging av opptil 500 behandlingsplasser i psykiatrien.

På vei ut av en koronapandemi og inn i en flyktningkrise og eldrebølge hvor bedrifter har bidratt, og står klare til å bidra enda mer, bruker altså regjeringen tid og energi på å føre en ideologisk kamp mot bedrifter innenfor helsesektoren. Det er uforståelig!

Vi står overfor store utfordringer i årene som kommer. La oss sammen satse på det vi vet fungerer, det som har vært en suksessoppskrift for Norge; et godt og tett samarbeid mellom bedrifter og offentlige aktører. For de store oppgavene løser vi best sammen. Til beste for pasientene og samfunnet.

Anniken Hauglie

Viseadministrerende direktør i NHO