Angående representantforslaget om nedbygging av dagkirugien i Alta.

Den 30.4 avga Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sin innstilling til behandling i Stortinget. Stygt å si det, men nok en gang stikker Høyre, Ap og Sp kniven i ryggen på sine lokalparti i Alta. Disse tre partiene innstiller på å si nei til videre drift ved dagkirugien ved Klinikk Alta.

Sitat fra innstillinga: Dokument 8:94 S (2023- 2024- Representantforslag fra Alfred Jens Bjørlo, Andre N Skjelstad, Bård Hoksrud, Bengt Rune Strifeldt og Irene Ojala om å følge opp Stortingets og regjeringens føringer om spesialisthelsetjenesten i Alta og stoppe nedbyggingen av dagkirugi-tilbudet ved Klinikk – vedtas ikke.

Dette skjer samtidig med at kommunestyret i Alta avgir sitt enstemmige svar om det motsatte til Helse Nord sin utredning. Dessverre ser vi at at disse partiene sentralt til stadighet motarbeider Alta-regionen i de fleste viktige saker for vår innbyggere.

Med handa på hjerte, er det noen som tror vi vil oppnå bedre kår for våre innbyggere med disse tre partiene ved roret i Norge? Da hjelper det lite at vi har et godt samarbeid på tvers av partiene i Alta. Føringene kommer dessverre fra regjering og storting i de fleste sakene.

Når vi i tillegg har en foretaksmodell innen helse som gir all makt til foretakene, da er lokalpolitikerne satt sjakk matt av systemet. Vi får bare håpe Høyre, Ap og Sp våkner og ser galskapen når denne saken kommer til Stortinget for en sluttbehandling.

De samme partiene prater varmt om nordområdesatsing. Dessverre stemmer det lite med virkeligheten for folket som bor i denne region.

Svein Berg

Alta FrP