Vi som bor litt utenfor de store byene som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim med sine store sykehus, og korte enkle reiseveier, kan klare å reise på pasientreise sine takster uten noen problem.

Dessverre gjelder det ikke for alle, for de pasientene som bor i distriktene, uten tilgang til lokalsykehus i sin kommune, de vil tape store summer når det gjelder sykehusbesøk. Hvor en time på sykehuset på 20 min, ender med en halvdagstur.

På toppen av det, så har vi jo litt vær å forholde oss til, med stengte veier og fly som står på bakken i vind. Sitter vi på et sykehus og ikke kommer oss hjem, ja så er det ei natt eller to borte.

Om det er sånn at vi skal reise med fly, så kan vi risikere å bli kastet av ved overlast eller overbooking på fly. Vi har ingen sikkerhet for at vi kan få den timen og må stå lengre i pasientkø. Vi må reise på de mest ugunstige tidene og får da en veldig lang dag for en enkelt konsultasjon. Dette slites ekstra på i tillegg til at man er syk.

Om du er borte hjemmefra i mer enn 12 timer har du krav på kostgodtgjørelse. I dag er den på kr 264 (ny sats 2024). Det kan holde om du bare spiser pølse på kiosken og hopper over kaffen. Skal du spise ordentlig mat og drikke kaffe rekker ikke dette langt.

Er du så uheldig at veien stenges pga dårlig vær, da trenger du plutselig en overnatting i tillegg til sykehusbesøk. Det er nå problemet starter. Satsene og pasientreiseloven sier sitt. Du får ikke dekket mer enn 662 kr natta. Dette selv om de reelle utgiftene for en natt fort kan være 1200, 1500 eller 2000 kr.

Er du alvorlig syk og har med deg pårørende vil det fort koste en formue. De som er pasienter, blir igjen ruinert ved å være syk. Det er mange som er innom UNN og må få sin kreftbehandling der, og de må overnatte, det blir dyrt om du har pårørende med deg

Alta Frp tok opp denne problemstillingen under fylkesårsmøte i Finnmark FrP. Der ble følgende vedtatt.

- Pasientreiser må dekke de faktiske utgiftene til pasientene ved reise til spesialist/sykehus.

– Og at man kan reise hjem med første transportmulighet etter behandling.

Vi er fornøyd med at fylkesårsmøte hørte på oss. For det skal ikke være din lommebok som avgjør om du skal ha råd til å reise til sykehuset eller ikke.

Ann-Sissel Pettersen

Styremedlem Alta FrP