Jonas Gahr Støre uttalte ifølge NRK, 13 august, at fiskeressursene er folkets felleseiendom og at verdien av fisken skal komme kystsamfunnene til gode. Han sier videre nei til evigvarende kvoter. Gahr Støre sammenligner visstnok fiskeressursene med vannkraft, olje og gass, hvorav bare vannkraft er evigvarende ressurs… De to andre er begrensende ressurser som har ført til at Norge er på toppen av pyramiden for miljø- og klimakriminalitet, men hvem bryr seg? Vi lever jo av utvinningen av disse ikke-fornybare resursene.

Vi som har fulgt med fiskeripolitikken de senere år kan legge fram mange avisoppslag hvor Ap sine fiskeriministre gjennom årene har lovt og garantert «lys i husan» langs kysten. Slik ble det ikke – i stedet la Ap grunnen for Røkkes ran.

Ser vi tilbake på de siste ti årene har våre politikere, stemt fram av folket, overlatt fiskeriforvaltningen til tre kvinnelige fiskeriministre fra Nord-Norge. Helga Pedersen fra Finnmark Ap, Nordlendingen Lisbeth Berg-Hansen også fra Ap, og nåværende fiskeriminister fra Troms, Elisabeth Aspaker (Høyre). Det er underlig, ja faktisk trist, at det er tre kvinnelige fiskeriministre fra nord som har ødelagt for fiskeforedlingsbedriftene i nord og dermed for bosetningen langs vår vakre kyst.

Jonas Gahr Støre (Ap) vaker litt fiskeripolitisk før valget i september. Støre formidler at Arbeiderpartiet er mot at fiskeindustrien skal få tillatelse til å eie fiskekvotene slik sjømatindustriutvalget foreslår. Støre lover motstand fra Arbeiderpartiet hvis så skjer. Se det, det var jo hyggelig, men kan vi stole på Ap? Kan vi stole på politikere som lover å kjempe for kystens sak ved høstens valg? Har mine tvil. For mange av de politikere som nå søker makt i nord er de samme Ap-politikere som styrte i åtte år – eller som støttet de som styrte. Det er de politikerne som la grunnen for at vi i dag har liten aktivitet langs kysten i nord. Slik jeg ser det, så er det ganske underlig hvis jeg skulle stemme på noen av dem.

Nå like før valget er det forresten underlig stille fra politikere i nord. Men det er kanskje ikke så rart? Røkkes pirater var selveste den Rødgrønne regjeringen… så.. derfor kan de ikke si noe.. for da må de innrømme at de handlet feil.

Tre kvinner fra Finnmark, Nordland og Troms vil gå inn i historien som ansvarlige for sviket mot fiskeribefolkningen i Nord-Norge. Det er lite å være stolt over. Synes jeg.

Av Irene Ojala

Skribent, Arctic Footprints

Irene Ojala Foto: Privat