I 2016 blir han ansatt som kommuneoverlege i Loppa. To år senere er kommunen preget av intriger og krangler. Slik begynner NRK sin dekning etter avsløringene i Altaposten om problemene ved blant annet sykehjemmet i Øksfjord. Det viser seg nemlig at sykehjemmet «glemte» å vaksinere sine pasienter mot influensa i 2017. Etter at 10 av 14 pasienter dør på kort tid, flere med symptomer på influensa, bestemmer kommunelege Olav Gunnar Ballo seg for å kreve en tilsynsrapport om tilstanden på Øksfjord sykehjem. Men det skal vise seg å ikke bli like enkelt som Ballo trodde. Han blir nemlig motarbeidet av flere.

Administrasjonen skal ha motarbeidet en anmodning om tilsyn. Ballo gir seg imidlertid ikke, og får tilslutt tilslutning til en tilsynsrapport. Den er knusende. Sykehjemmet får kraftig kritikk. Flere mangler blir påpekt. Man avdekker alvorlige systemfeil. Hvordan reagerer de tillitsvalgt i Loppa? De politiske partiene deler seg. Ap ved lokallagsleder Kim Gøran Pedersen synes tydeligvis ikke tilsynsrapporten skal tas på alvor, ifølge NRK, og motarbeider altså en opprydding. Dette synes å være bakgrunnen for at Ballo  sier opp som kommuneoverlege. Ballo sin oppsigelse blir fulgt opp av at lege Paul Olav Røsbøe sier opp, i solidaritet med Ballo. Ergo sitter Loppa kommune igjen med bare en lege i kommunen etter april 2019.

Dette er etter mitt syn en skandale. Hvordan kan en kommune med legemangel oppføre seg slik mot en lege som bare gjorde jobben sin? Når Ap-lederen i tillegg synes å støtte et leserinnlegg der det hevdes at ingen er uerstattelige, og at Ballo bør si opp umiddelbart, så føler jeg at Ap gambler med innbyggeres liv og helse. Loppa har ikke en enste lege å miste. Jeg håper virkelig at noen voksenpersoner i Loppa tar tak i denne skandalen, og griper inn slik at Loppa klarer å beholde kommunelegen sin. Liv og helse bør ikke settes på spill for at noen i kommunen har egne agendaer.

Kim Straumsnes

Kim Straumsnes. Foto: Privat